↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘

↘ PM ↙ vytvára platformu pre mladých ľudí na zdieľanie ich názoru na sociálno spoločenské problémy mesta Bratislava. → → → Vytvorené tvaroslovie vychádzajúce z belgickej šípky symbolizuje posun vpred a progress v riešení spoločenských problémov. Tvaroslovie funguje v rôznych veľkostiach a vždy v rámci magnetického gridu, ktorý dodáva identite štruktúru a vždy smerovo upozorňuje na najdôležitejšiu informáciu. Táto “organizovaná uvoľnenosť” udržiava celistvosť na pohľad voľného gridu, čo umožňuje jednoducho s vizuálom manipulovať v nekonečnej množine formátov. ← ← ←

Daniel Tichý

1. roč.

Mgr.

Ateliér identita

Vizuálna komunikácia

danieltichysk@gmail.com

421944403309

Ďalšie príspevky študentky*ta

Daniel Tichý

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?