✧*。( 〃-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ _ -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) ☆゚.*・ • Lilla Gombos

✧*。( 〃-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ _ -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) ☆゚.*・

Moje práce sú úvahami nad témami ktorými sa zaoberám alebo sa konfrontujem v každodennostiach. Týkajú sa telesnosti, ťažkostí existencie, tažkostí fungovania v spoločnosti, týkajú sa snahe vyhýbať sa spoločenským normám, alebo sa týkajú vzťahov všeobecne, týkajú sa prírody alebo aj vzťahu k prírode, alebo sa môžu týkať aj straty vzťahu k prírode. Týkajú sa vzťahu k môjmu telu ale aj straty vzťahu k môjmu telu alebo sebe samej. Sú výsledkom a reflexiou mojich bežných pocitov, zaznamenávanie výskedku pozorovania môjho priameho alebo nepriameho okolia, alebo seba samej, alebo vzťah medzi nimi alebo mimo nich. 
Tento semester som chcela zmeniť prístup ako si tieto podnety zaznamenávam na mojich prácach. Môj doterajsí prístup k maľbe obmedzovalo moju schopnosť zaznamenávať si širšiu škálu podnetov, myšlienok a pocitov. Chcela som sa oslobodiť zo svojho obmedzujúceho spôsobu zobrazovania, s vystúpením z konfrontnej zóny pri práci s figuratívnou maľbou, kresbou alebo s pozadím obrazu. Dovoliť si experimentovať bez jasnej predstavy výsledku alebo zmyslu obrazu, alebo aj snaha o prekročenie alebo posúvanie hraníc maliarskeho média.
– Súčasťou prác v ateliéri 231 s Lindou Olejárovou bola aj naša spoločná zvuková inštalácia.
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

✧*。( 〃-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ _ -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) ☆゚.*・ • Lilla Gombos

✧*。( 〃-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ _ -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) ☆゚.*・

Moje práce sú úvahami nad témami ktorými sa zaoberám alebo sa konfrontujem v každodennostiach. Týkajú sa telesnosti, ťažkostí existencie, tažkostí fungovania v spoločnosti, týkajú sa snahe vyhýbať sa spoločenským normám, alebo sa týkajú vzťahov všeobecne, týkajú sa prírody alebo aj vzťahu k prírode, alebo sa môžu týkať aj straty vzťahu k prírode. Týkajú sa vzťahu k môjmu telu ale aj straty vzťahu k môjmu telu alebo sebe samej. Sú výsledkom a reflexiou mojich bežných pocitov, zaznamenávanie výskedku pozorovania môjho priameho alebo nepriameho okolia, alebo seba samej, alebo vzťah medzi nimi alebo mimo nich. 
Tento semester som chcela zmeniť prístup ako si tieto podnety zaznamenávam na mojich prácach. Môj doterajsí prístup k maľbe obmedzovalo moju schopnosť zaznamenávať si širšiu škálu podnetov, myšlienok a pocitov. Chcela som sa oslobodiť zo svojho obmedzujúceho spôsobu zobrazovania, s vystúpením z konfrontnej zóny pri práci s figuratívnou maľbou, kresbou alebo s pozadím obrazu. Dovoliť si experimentovať bez jasnej predstavy výsledku alebo zmyslu obrazu, alebo aj snaha o prekročenie alebo posúvanie hraníc maliarskeho média.
– Súčasťou prác v ateliéri 231 s Lindou Olejárovou bola aj naša spoločná zvuková inštalácia.
Zdieľať

✧*。( 〃-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ _ -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) ☆゚.*・ • Lilla Gombos

✧*。( 〃-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ _ -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) ☆゚.*・

Moje práce sú úvahami nad témami ktorými sa zaoberám alebo sa konfrontujem v každodennostiach. Týkajú sa telesnosti, ťažkostí existencie, tažkostí fungovania v spoločnosti, týkajú sa snahe vyhýbať sa spoločenským normám, alebo sa týkajú vzťahov všeobecne, týkajú sa prírody alebo aj vzťahu k prírode, alebo sa môžu týkať aj straty vzťahu k prírode. Týkajú sa vzťahu k môjmu telu ale aj straty vzťahu k môjmu telu alebo sebe samej. Sú výsledkom a reflexiou mojich bežných pocitov, zaznamenávanie výskedku pozorovania môjho priameho alebo nepriameho okolia, alebo seba samej, alebo vzťah medzi nimi alebo mimo nich. 
Tento semester som chcela zmeniť prístup ako si tieto podnety zaznamenávam na mojich prácach. Môj doterajsí prístup k maľbe obmedzovalo moju schopnosť zaznamenávať si širšiu škálu podnetov, myšlienok a pocitov. Chcela som sa oslobodiť zo svojho obmedzujúceho spôsobu zobrazovania, s vystúpením z konfrontnej zóny pri práci s figuratívnou maľbou, kresbou alebo s pozadím obrazu. Dovoliť si experimentovať bez jasnej predstavy výsledku alebo zmyslu obrazu, alebo aj snaha o prekročenie alebo posúvanie hraníc maliarskeho média.
– Súčasťou prác v ateliéri 231 s Lindou Olejárovou bola aj naša spoločná zvuková inštalácia.
Zdieľať
Bez názvu-1-a85e2cf7

Lilla Gombos

gomboslilla1@gmal.com

Bez názvu-1-a85e2cf7

Lilla Gombos

gomboslilla1@gmal.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

3EAM

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

3EAM

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.