Digitálne umenia >

Program poskytuje absolventovi znalosti, zručnosti a schopnosti prepájať rozmanité spôsoby tvorby v odbore Umenie s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania.

Absolvent bakalárskeho stupňa programu Digitálne umenia má tvorivé kompetencie v oblasti digitálneho obsahu, orientuje sa v počítačovom myslení a dizajne, ovláda základy programovania. Vie tvorivo prepájať rôzne prístupy a technológie.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Digitálne umenia >

Program poskytuje absolventovi znalosti, zručnosti a schopnosti prepájať rozmanité spôsoby tvorby v odbore Umenie s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania.

Absolvent bakalárskeho stupňa programu Digitálne umenia má tvorivé kompetencie v oblasti digitálneho obsahu, orientuje sa v počítačovom myslení a dizajne, ovláda základy programovania. Vie tvorivo prepájať rôzne prístupy a technológie.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Digitálne umenia >

Program poskytuje absolventovi znalosti, zručnosti a schopnosti prepájať rozmanité spôsoby tvorby v odbore Umenie s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania.

Absolvent bakalárskeho stupňa programu Digitálne umenia má tvorivé kompetencie v oblasti digitálneho obsahu, orientuje sa v počítačovom myslení a dizajne, ovláda základy programovania. Vie tvorivo prepájať rôzne prístupy a technológie.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry