Dizajn >

V súčasnosti tvorí katedru prípravný kurz a štyri špeciálne ateliéry. Súčasťou štúdia sú zahraničné študijné pobyty, spolupráca s domácimi a zahraničnými výrobcami a s dizajnérskymi oddeleniami iných škôl. Katedra pravidelne prezentuje výsledky svojej práce na výstavných podujatiach.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Dizajn >

V súčasnosti tvorí katedru prípravný kurz a štyri špeciálne ateliéry. Súčasťou štúdia sú zahraničné študijné pobyty, spolupráca s domácimi a zahraničnými výrobcami a s dizajnérskymi oddeleniami iných škôl. Katedra pravidelne prezentuje výsledky svojej práce na výstavných podujatiach.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Dizajn >

V súčasnosti tvorí katedru prípravný kurz a štyri špeciálne ateliéry. Súčasťou štúdia sú zahraničné študijné pobyty, spolupráca s domácimi a zahraničnými výrobcami a s dizajnérskymi oddeleniami iných škôl. Katedra pravidelne prezentuje výsledky svojej práce na výstavných podujatiach.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry