Grafika a iné médiá >

Katedra grafiky a iných médií je názorovo široko koncipovaná katedra, ktorá umožňuje rozvoj výtvarného myslenia a cítenia, realizovaného v grafických a iných médiách. Súčasťou vzdelávacieho procesu sú exkurzie, workshopy, zahraničné stáže študentov a výmenné pobyty.
Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Grafika a iné médiá >

Katedra grafiky a iných médií je názorovo široko koncipovaná katedra, ktorá umožňuje rozvoj výtvarného myslenia a cítenia, realizovaného v grafických a iných médiách. Súčasťou vzdelávacieho procesu sú exkurzie, workshopy, zahraničné stáže študentov a výmenné pobyty.
Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Grafika a iné médiá >

Katedra grafiky a iných médií je názorovo široko koncipovaná katedra, ktorá umožňuje rozvoj výtvarného myslenia a cítenia, realizovaného v grafických a iných médiách. Súčasťou vzdelávacieho procesu sú exkurzie, workshopy, zahraničné stáže študentov a výmenné pobyty.
Navštíviť oficiálnu web stránku katedry