Intermédiá >

Študijný program Intermédiá je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných/vizuálnych médií (objekt, video, fotografia, text, audio, performance, interaktivita… ), ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy alebo sa vyjadriť k základným otázkam života.

Hlavnou základňou pre rozvíjanie tvorivého myslenia sú ateliéry – Ateliér priestorových komunikácií+, Ateliér intermédií a Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné) – kde ich vedenie definuje hodnotové a výtvarné zameranie, priority, podľa ktorých sa môžu študenti a študentky orientovať a tak profilovať svoj individuálny umelecký prejav. Súčasťou katedry je aj pracovisko LABu, v ktorom prebieha výuka odborných predmetov a obsahuje základné technické zázemie (videostrižňa, zvukové štúdio, prednášková miestnosť a iné).

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Intermédiá >

Študijný program Intermédiá je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných/vizuálnych médií (objekt, video, fotografia, text, audio, performance, interaktivita… ), ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy alebo sa vyjadriť k základným otázkam života.

Hlavnou základňou pre rozvíjanie tvorivého myslenia sú ateliéry – Ateliér priestorových komunikácií+, Ateliér intermédií a Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné) – kde ich vedenie definuje hodnotové a výtvarné zameranie, priority, podľa ktorých sa môžu študenti a študentky orientovať a tak profilovať svoj individuálny umelecký prejav. Súčasťou katedry je aj pracovisko LABu, v ktorom prebieha výuka odborných predmetov a obsahuje základné technické zázemie (videostrižňa, zvukové štúdio, prednášková miestnosť a iné).

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Intermédiá >

Študijný program Intermédiá je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných/vizuálnych médií (objekt, video, fotografia, text, audio, performance, interaktivita… ), ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy alebo sa vyjadriť k základným otázkam života.

Hlavnou základňou pre rozvíjanie tvorivého myslenia sú ateliéry – Ateliér priestorových komunikácií+, Ateliér intermédií a Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné) – kde ich vedenie definuje hodnotové a výtvarné zameranie, priority, podľa ktorých sa môžu študenti a študentky orientovať a tak profilovať svoj individuálny umelecký prejav. Súčasťou katedry je aj pracovisko LABu, v ktorom prebieha výuka odborných predmetov a obsahuje základné technické zázemie (videostrižňa, zvukové štúdio, prednášková miestnosť a iné).

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry