Maliarstvo >

Študijný program Maliarstvo umožňuje študentom v jednotlivých ateliéroch do hĺbky spoznať zákonitosti a špecifiká maľby na základe získavania autentických skúseností tvorby a tvorivého myslenia a zároveň vedie študentov ku schopnosti kriticky reflektovať vlastnú prácu.
Podporovaná je individuálna cesta k hľadaniu a spoznávaniu vlastného priestoru výskumu, k chápaniu dôležitosti jeho objavovania v súčasnom svete, ako i vymedzenia: k rešpektovaniu jeho hraníc ako aj k ich prekračovaniu. Štúdium sa uskutočňuje v otvorenej škále – od klasickej maľby až po jej súčasné pozície s presahmi do iných médií.
Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Maliarstvo >

Študijný program Maliarstvo umožňuje študentom v jednotlivých ateliéroch do hĺbky spoznať zákonitosti a špecifiká maľby na základe získavania autentických skúseností tvorby a tvorivého myslenia a zároveň vedie študentov ku schopnosti kriticky reflektovať vlastnú prácu.
Podporovaná je individuálna cesta k hľadaniu a spoznávaniu vlastného priestoru výskumu, k chápaniu dôležitosti jeho objavovania v súčasnom svete, ako i vymedzenia: k rešpektovaniu jeho hraníc ako aj k ich prekračovaniu. Štúdium sa uskutočňuje v otvorenej škále – od klasickej maľby až po jej súčasné pozície s presahmi do iných médií.
Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Maliarstvo >

Študijný program Maliarstvo umožňuje študentom v jednotlivých ateliéroch do hĺbky spoznať zákonitosti a špecifiká maľby na základe získavania autentických skúseností tvorby a tvorivého myslenia a zároveň vedie študentov ku schopnosti kriticky reflektovať vlastnú prácu.
Podporovaná je individuálna cesta k hľadaniu a spoznávaniu vlastného priestoru výskumu, k chápaniu dôležitosti jeho objavovania v súčasnom svete, ako i vymedzenia: k rešpektovaniu jeho hraníc ako aj k ich prekračovaniu. Štúdium sa uskutočňuje v otvorenej škále – od klasickej maľby až po jej súčasné pozície s presahmi do iných médií.
Navštíviť oficiálnu web stránku katedry