Reštaurovanie >

Štúdium reštaurovania patrí k zakladajúcim odborom na VŠVU. V prípravných ročníkoch sa študent učí orientovať v maliarskom alebo sochárskom vyjadrovaní a cítení, pričom sa od začiatku kladie dôraz na pochopenie komplexného procesu reštaurovania s maximálnou umeleckou i etickou zodpovednosťou a autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre pamiatkovej starostlivosti, galerijnej a muzeálnej praxe. Študenti sa môžu špecializovať na reštaurovanie plošných výtvarných diel, kamenných alebo drevených sôch.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Reštaurovanie >

Štúdium reštaurovania patrí k zakladajúcim odborom na VŠVU. V prípravných ročníkoch sa študent učí orientovať v maliarskom alebo sochárskom vyjadrovaní a cítení, pričom sa od začiatku kladie dôraz na pochopenie komplexného procesu reštaurovania s maximálnou umeleckou i etickou zodpovednosťou a autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre pamiatkovej starostlivosti, galerijnej a muzeálnej praxe. Študenti sa môžu špecializovať na reštaurovanie plošných výtvarných diel, kamenných alebo drevených sôch.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Reštaurovanie >

Štúdium reštaurovania patrí k zakladajúcim odborom na VŠVU. V prípravných ročníkoch sa študent učí orientovať v maliarskom alebo sochárskom vyjadrovaní a cítení, pričom sa od začiatku kladie dôraz na pochopenie komplexného procesu reštaurovania s maximálnou umeleckou i etickou zodpovednosťou a autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre pamiatkovej starostlivosti, galerijnej a muzeálnej praxe. Študenti sa môžu špecializovať na reštaurovanie plošných výtvarných diel, kamenných alebo drevených sôch.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry