Socha, objekt, inštalácia >

Katedra Socha, objekt, inštalácia spája tradíciu a aktuálny pohľad na výtvarné umenie. Jej dnešná podoba ponúka poslucháčom štúdium klasických techník i najsúčasnejších trendov v trojrozmernom výtvarnom umení, od klasického objektu, inštalácie či interaktívnej skulptúry k prienikom s novými médiami, animáciou, videom a videoinštaláciou. Ťažiskom pri hľadaní vlastného rukopisu i názoru je konfrontácia vlastných postupov s čo najširším prehľadom o tendenciách súčasného umenia.

Odborné predmety ponúkajú figurálne modelovanie a kresbu, prácu s tradičnými sochárskymi materiálmi, ako sú drevo, kameň, plasty, zváranie kovu a odlievanie do bronzu.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Socha, objekt, inštalácia >

Katedra Socha, objekt, inštalácia spája tradíciu a aktuálny pohľad na výtvarné umenie. Jej dnešná podoba ponúka poslucháčom štúdium klasických techník i najsúčasnejších trendov v trojrozmernom výtvarnom umení, od klasického objektu, inštalácie či interaktívnej skulptúry k prienikom s novými médiami, animáciou, videom a videoinštaláciou. Ťažiskom pri hľadaní vlastného rukopisu i názoru je konfrontácia vlastných postupov s čo najširším prehľadom o tendenciách súčasného umenia.

Odborné predmety ponúkajú figurálne modelovanie a kresbu, prácu s tradičnými sochárskymi materiálmi, ako sú drevo, kameň, plasty, zváranie kovu a odlievanie do bronzu.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Socha, objekt, inštalácia >

Katedra Socha, objekt, inštalácia spája tradíciu a aktuálny pohľad na výtvarné umenie. Jej dnešná podoba ponúka poslucháčom štúdium klasických techník i najsúčasnejších trendov v trojrozmernom výtvarnom umení, od klasického objektu, inštalácie či interaktívnej skulptúry k prienikom s novými médiami, animáciou, videom a videoinštaláciou. Ťažiskom pri hľadaní vlastného rukopisu i názoru je konfrontácia vlastných postupov s čo najširším prehľadom o tendenciách súčasného umenia.

Odborné predmety ponúkajú figurálne modelovanie a kresbu, prácu s tradičnými sochárskymi materiálmi, ako sú drevo, kameň, plasty, zváranie kovu a odlievanie do bronzu.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry