Textilná tvorba >

Zameranie katedry sa pohybuje v rozmedzí od voľnej tvorby až po dizajn. Počas štúdia sa študenti oboznámia s textilným materiálom ako výtvarným prostriedkom, pomocou ktorého môžu rozvíjať svoje plošné i priestorové cítenie. Oboznámia sa s textúrou i štruktúrou materiálu, s jeho farebným pôsobením a textilnými technikami.

Praktické štúdium je podporené i teoretickými predmetmi, ktoré dopĺňajú znalosti v textilnom odbore. Vďaka novým technológiám má katedra ambíciu skvalitniť postup vývoja a realizácie nových textilných materiálov, textilných dezénov, tvorbu prototypov v odevnom a textilnom dizajne a vznik experimentálnych textilných diel.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Textilná tvorba >

Zameranie katedry sa pohybuje v rozmedzí od voľnej tvorby až po dizajn. Počas štúdia sa študenti oboznámia s textilným materiálom ako výtvarným prostriedkom, pomocou ktorého môžu rozvíjať svoje plošné i priestorové cítenie. Oboznámia sa s textúrou i štruktúrou materiálu, s jeho farebným pôsobením a textilnými technikami.

Praktické štúdium je podporené i teoretickými predmetmi, ktoré dopĺňajú znalosti v textilnom odbore. Vďaka novým technológiám má katedra ambíciu skvalitniť postup vývoja a realizácie nových textilných materiálov, textilných dezénov, tvorbu prototypov v odevnom a textilnom dizajne a vznik experimentálnych textilných diel.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry

Textilná tvorba >

Zameranie katedry sa pohybuje v rozmedzí od voľnej tvorby až po dizajn. Počas štúdia sa študenti oboznámia s textilným materiálom ako výtvarným prostriedkom, pomocou ktorého môžu rozvíjať svoje plošné i priestorové cítenie. Oboznámia sa s textúrou i štruktúrou materiálu, s jeho farebným pôsobením a textilnými technikami.

Praktické štúdium je podporené i teoretickými predmetmi, ktoré dopĺňajú znalosti v textilnom odbore. Vďaka novým technológiám má katedra ambíciu skvalitniť postup vývoja a realizácie nových textilných materiálov, textilných dezénov, tvorbu prototypov v odevnom a textilnom dizajne a vznik experimentálnych textilných diel.

Navštíviť oficiálnu web stránku katedry