Ja , Y , X , y , x • Lilla Gombos

Ja , Y , X , y , x

Moja semestrálna práca pozostáva z troch malieb a z dvoch objektov.
Prvá maľba bola vytvorená na tému zadania ateliéru Ja /olej na plátne 90×60 cm/ .
Ďalšie dve maľby sa nazývajú Y a X /olej na plátne, 100 x 150 cm/.
V ďalšom zadaní v prípravnom ateliéri sme si mali vytvoriť objekt z dreva natiahnuté plátnom , vytvorila som si objekt s názvom y /drevo,plátno,olej, 8 x 12 x 6 cm/ a objekt s názvom x /plastový odpad,plátno,olej, 21 x 32 x 22 cm/ .

V mojich prácach sa snažím odzrkadliť moje negatívne zážitky z každodenných spoločenských situácií transformovaných do neobvyklého priestoru alebo formy, v ktorom objekty sa prejavujú podľa týchto situácií a podľa mojich emocionálnych reakcií na ne. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Ja , Y , X , y , x • Lilla Gombos

Ja , Y , X , y , x

Moja semestrálna práca pozostáva z troch malieb a z dvoch objektov.
Prvá maľba bola vytvorená na tému zadania ateliéru Ja /olej na plátne 90×60 cm/ .
Ďalšie dve maľby sa nazývajú Y a X /olej na plátne, 100 x 150 cm/.
V ďalšom zadaní v prípravnom ateliéri sme si mali vytvoriť objekt z dreva natiahnuté plátnom , vytvorila som si objekt s názvom y /drevo,plátno,olej, 8 x 12 x 6 cm/ a objekt s názvom x /plastový odpad,plátno,olej, 21 x 32 x 22 cm/ .

V mojich prácach sa snažím odzrkadliť moje negatívne zážitky z každodenných spoločenských situácií transformovaných do neobvyklého priestoru alebo formy, v ktorom objekty sa prejavujú podľa týchto situácií a podľa mojich emocionálnych reakcií na ne. 

Zdieľať

Ja , Y , X , y , x • Lilla Gombos

Ja , Y , X , y , x

Moja semestrálna práca pozostáva z troch malieb a z dvoch objektov.
Prvá maľba bola vytvorená na tému zadania ateliéru Ja /olej na plátne 90×60 cm/ .
Ďalšie dve maľby sa nazývajú Y a X /olej na plátne, 100 x 150 cm/.
V ďalšom zadaní v prípravnom ateliéri sme si mali vytvoriť objekt z dreva natiahnuté plátnom , vytvorila som si objekt s názvom y /drevo,plátno,olej, 8 x 12 x 6 cm/ a objekt s názvom x /plastový odpad,plátno,olej, 21 x 32 x 22 cm/ .

V mojich prácach sa snažím odzrkadliť moje negatívne zážitky z každodenných spoločenských situácií transformovaných do neobvyklého priestoru alebo formy, v ktorom objekty sa prejavujú podľa týchto situácií a podľa mojich emocionálnych reakcií na ne. 

Zdieľať

Lilla Gombos

gomboslilla1@gmail.com

Lilla Gombos

gomboslilla1@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Erik Šille

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Erik Šille

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.