Ja , Y , X , y , x • Lilla Gombos

Ja , Y , X , y , x

Moja semestrálna práca pozostáva z troch malieb a z dvoch objektov.
Prvá maľba bola vytvorená na tému zadania ateliéru Ja /olej na plátne 90×60 cm/ .
Ďalšie dve maľby sa nazývajú Y a X /olej na plátne, 100 x 150 cm/.
V ďalšom zadaní v prípravnom ateliéri sme si mali vytvoriť objekt z dreva natiahnuté plátnom , vytvorila som si objekt s názvom y /drevo,plátno,olej, 8 x 12 x 6 cm/ a objekt s názvom x /plastový odpad,plátno,olej, 21 x 32 x 22 cm/ .

V mojich prácach sa snažím odzrkadliť moje negatívne zážitky z každodenných spoločenských situácií transformovaných do neobvyklého priestoru alebo formy, v ktorom objekty sa prejavujú podľa týchto situácií a podľa mojich emocionálnych reakcií na ne. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Ja , Y , X , y , x • Lilla Gombos

Ja , Y , X , y , x

Moja semestrálna práca pozostáva z troch malieb a z dvoch objektov.
Prvá maľba bola vytvorená na tému zadania ateliéru Ja /olej na plátne 90×60 cm/ .
Ďalšie dve maľby sa nazývajú Y a X /olej na plátne, 100 x 150 cm/.
V ďalšom zadaní v prípravnom ateliéri sme si mali vytvoriť objekt z dreva natiahnuté plátnom , vytvorila som si objekt s názvom y /drevo,plátno,olej, 8 x 12 x 6 cm/ a objekt s názvom x /plastový odpad,plátno,olej, 21 x 32 x 22 cm/ .

V mojich prácach sa snažím odzrkadliť moje negatívne zážitky z každodenných spoločenských situácií transformovaných do neobvyklého priestoru alebo formy, v ktorom objekty sa prejavujú podľa týchto situácií a podľa mojich emocionálnych reakcií na ne. 

Zdieľať

Ja , Y , X , y , x • Lilla Gombos

Ja , Y , X , y , x

Moja semestrálna práca pozostáva z troch malieb a z dvoch objektov.
Prvá maľba bola vytvorená na tému zadania ateliéru Ja /olej na plátne 90×60 cm/ .
Ďalšie dve maľby sa nazývajú Y a X /olej na plátne, 100 x 150 cm/.
V ďalšom zadaní v prípravnom ateliéri sme si mali vytvoriť objekt z dreva natiahnuté plátnom , vytvorila som si objekt s názvom y /drevo,plátno,olej, 8 x 12 x 6 cm/ a objekt s názvom x /plastový odpad,plátno,olej, 21 x 32 x 22 cm/ .

V mojich prácach sa snažím odzrkadliť moje negatívne zážitky z každodenných spoločenských situácií transformovaných do neobvyklého priestoru alebo formy, v ktorom objekty sa prejavujú podľa týchto situácií a podľa mojich emocionálnych reakcií na ne. 

Zdieľať

Lilla Gombos

gomboslilla1@gmail.com

Lilla Gombos

gomboslilla1@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Erik Šille

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Erik Šille

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.