Menarché (Rozpracovanosť) • Adela Lujza Lučeničová

Menarché

Menarché je séria digitálnych ilustrácií na tému povedomia o ženskom zdraví. Následky a konflikty neinformovanosti a tabuizovania majú udalostný charakter v živote mnohých, v dôsledku čoho žijú často neplnohodnotný život. Zvyšovanie informovanosti, môže pomôcť zlepšiť kvalitu života a život môže nabrať iný smer. 

Je to práca rozsiahleho charakteru, súčasťou ktorej bude aj webová stránka, preto je časovo rozdelená na viac ako jeden semester. Jej začiatky som načrtla vo farebných ilustráciách s občasnými výrazovými čiernymi linkami a zrnitou štruktúrou. Prevažne jemnými pastelovými farbami sa snažím vyvolať akýsi komfort, pokoj, ako kontrast k tradičným ilustráciám z medicínskeho prostredia. Snažila som sa ukázať, ako to bude pôsobiť v jednotlivých častiach práce výberom z jej úsekov – anatómia, druhy ochorení, antikoncepčné metódy, atď.

Viac informácií tu

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Menarché (Rozpracovanosť) • Adela Lujza Lučeničová

Menarché

Menarché je séria digitálnych ilustrácií na tému povedomia o ženskom zdraví. Následky a konflikty neinformovanosti a tabuizovania majú udalostný charakter v živote mnohých, v dôsledku čoho žijú často neplnohodnotný život. Zvyšovanie informovanosti, môže pomôcť zlepšiť kvalitu života a život môže nabrať iný smer. 

Je to práca rozsiahleho charakteru, súčasťou ktorej bude aj webová stránka, preto je časovo rozdelená na viac ako jeden semester. Jej začiatky som načrtla vo farebných ilustráciách s občasnými výrazovými čiernymi linkami a zrnitou štruktúrou. Prevažne jemnými pastelovými farbami sa snažím vyvolať akýsi komfort, pokoj, ako kontrast k tradičným ilustráciám z medicínskeho prostredia. Snažila som sa ukázať, ako to bude pôsobiť v jednotlivých častiach práce výberom z jej úsekov – anatómia, druhy ochorení, antikoncepčné metódy, atď.

Viac informácií tu

Zdieľať

Menarché (Rozpracovanosť) • Adela Lujza Lučeničová

Menarché

Menarché je séria digitálnych ilustrácií na tému povedomia o ženskom zdraví. Následky a konflikty neinformovanosti a tabuizovania majú udalostný charakter v živote mnohých, v dôsledku čoho žijú často neplnohodnotný život. Zvyšovanie informovanosti, môže pomôcť zlepšiť kvalitu života a život môže nabrať iný smer. 

Je to práca rozsiahleho charakteru, súčasťou ktorej bude aj webová stránka, preto je časovo rozdelená na viac ako jeden semester. Jej začiatky som načrtla vo farebných ilustráciách s občasnými výrazovými čiernymi linkami a zrnitou štruktúrou. Prevažne jemnými pastelovými farbami sa snažím vyvolať akýsi komfort, pokoj, ako kontrast k tradičným ilustráciám z medicínskeho prostredia. Snažila som sa ukázať, ako to bude pôsobiť v jednotlivých častiach práce výberom z jej úsekov – anatómia, druhy ochorení, antikoncepčné metódy, atď.

Viac informácií tu

Zdieľať
Adela-Lujza-Lucenicova-cc9368ce

Adela Lujza Lučeničová

adelalujza.lucenic@gmail.com

Adela-Lujza-Lucenicova-cc9368ce

Adela Lujza Lučeničová

adelalujza.lucenic@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.