Redesign piktogramov • Michal Fülöp

Redesign piktogramov

Vytvoril som redesign piktogramov pre MHD Bratislava. Hľadal som piktogramy, s ktorými sa stretávam každý deň. Vybral som také, ktoré vychádzajú z nejakej konštrukcie. Teda majú jednotný vizuál, ktorý som sa snažil zjednodušiť.

Konštrukcia môjho dizajnu vychádza z kruhu a trojuholníka. Trojuholník tvorí základ tvaru a kruh mu udáva charakter. Ohnutý tvar pripomínajúci písmeno „J“ vyjadruje primárny bod pri používaní predmetu.

Vo výsledku som chcel dosiahnuť harmóniu v jednoduchosti a dobrú čitateľnosť.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Redesign piktogramov • Michal Fülöp

Redesign piktogramov

Vytvoril som redesign piktogramov pre MHD Bratislava. Hľadal som piktogramy, s ktorými sa stretávam každý deň. Vybral som také, ktoré vychádzajú z nejakej konštrukcie. Teda majú jednotný vizuál, ktorý som sa snažil zjednodušiť.

Konštrukcia môjho dizajnu vychádza z kruhu a trojuholníka. Trojuholník tvorí základ tvaru a kruh mu udáva charakter. Ohnutý tvar pripomínajúci písmeno „J“ vyjadruje primárny bod pri používaní predmetu.

Vo výsledku som chcel dosiahnuť harmóniu v jednoduchosti a dobrú čitateľnosť.

Zdieľať

Redesign piktogramov • Michal Fülöp

Redesign piktogramov

Vytvoril som redesign piktogramov pre MHD Bratislava. Hľadal som piktogramy, s ktorými sa stretávam každý deň. Vybral som také, ktoré vychádzajú z nejakej konštrukcie. Teda majú jednotný vizuál, ktorý som sa snažil zjednodušiť.

Konštrukcia môjho dizajnu vychádza z kruhu a trojuholníka. Trojuholník tvorí základ tvaru a kruh mu udáva charakter. Ohnutý tvar pripomínajúci písmeno „J“ vyjadruje primárny bod pri používaní predmetu.

Vo výsledku som chcel dosiahnuť harmóniu v jednoduchosti a dobrú čitateľnosť.

Zdieľať
Michal Fülöp-2667dd65

Michal Fülöp

michal.fulop123@gmail.com

Michal Fülöp-2667dd65

Michal Fülöp

michal.fulop123@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz vizuálnej komunikácie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Michal Tornyai

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Prípravný kurz vizuálnej komunikácie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Peter Nosáľ, Mgr. art. Michal Tornyai