Stálosť/Nestálosť • Nina Fraňová

Stálosť/Nestálosť

Pre tému stálosť a nestálosť som si vybrala kontrastné zobrazenie živého a mŕtveho vtáčika, teda kontrast života a smrti. Ide však skôr o symboliku, živý vtáčik znázorňuje stagnáciu, strnulosť v zmysle toho, že stálosť nemusí mať vždy pozitívne konotácie. Státie na mieste, zaseknutie, pocit stratenosti, neschopnosť napredovať. Stálosť v tomto prípade chápem ako nemennosť v negatívnom slovazmysle. Preto som si aj pre živého vtáčika vybrala tmavú, fialovú farbu ktorá je kontrastom k oranžovému mŕtvemu vtáčikovi. Ten je zas akousi oslavou znovuzrodenia. Aby nastala zmena a niečo sa zmenilo v živote stagnujúceho bytia, musí dôjsť ku “smrti” starého ja, k vykročeniu z komfortnej zóny, k prerasteniu seba samého. Mŕtvy vtáčik, predstaviteľ nestálosti je preto znázornený v pozitívnom svetle. Prvotnou myšlienkou bolo teda znázornenie stálosti a nestálosti života, striedanie stagnácie s nevyhnutnou zmenou – nemôžeme ostať takí istí, musíme sa meniť a rásť. 

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Stálosť/Nestálosť • Nina Fraňová

Stálosť/Nestálosť

Pre tému stálosť a nestálosť som si vybrala kontrastné zobrazenie živého a mŕtveho vtáčika, teda kontrast života a smrti. Ide však skôr o symboliku, živý vtáčik znázorňuje stagnáciu, strnulosť v zmysle toho, že stálosť nemusí mať vždy pozitívne konotácie. Státie na mieste, zaseknutie, pocit stratenosti, neschopnosť napredovať. Stálosť v tomto prípade chápem ako nemennosť v negatívnom slovazmysle. Preto som si aj pre živého vtáčika vybrala tmavú, fialovú farbu ktorá je kontrastom k oranžovému mŕtvemu vtáčikovi. Ten je zas akousi oslavou znovuzrodenia. Aby nastala zmena a niečo sa zmenilo v živote stagnujúceho bytia, musí dôjsť ku “smrti” starého ja, k vykročeniu z komfortnej zóny, k prerasteniu seba samého. Mŕtvy vtáčik, predstaviteľ nestálosti je preto znázornený v pozitívnom svetle. Prvotnou myšlienkou bolo teda znázornenie stálosti a nestálosti života, striedanie stagnácie s nevyhnutnou zmenou – nemôžeme ostať takí istí, musíme sa meniť a rásť. 

 

Zdieľať

Stálosť/Nestálosť • Nina Fraňová

Stálosť/Nestálosť

Pre tému stálosť a nestálosť som si vybrala kontrastné zobrazenie živého a mŕtveho vtáčika, teda kontrast života a smrti. Ide však skôr o symboliku, živý vtáčik znázorňuje stagnáciu, strnulosť v zmysle toho, že stálosť nemusí mať vždy pozitívne konotácie. Státie na mieste, zaseknutie, pocit stratenosti, neschopnosť napredovať. Stálosť v tomto prípade chápem ako nemennosť v negatívnom slovazmysle. Preto som si aj pre živého vtáčika vybrala tmavú, fialovú farbu ktorá je kontrastom k oranžovému mŕtvemu vtáčikovi. Ten je zas akousi oslavou znovuzrodenia. Aby nastala zmena a niečo sa zmenilo v živote stagnujúceho bytia, musí dôjsť ku “smrti” starého ja, k vykročeniu z komfortnej zóny, k prerasteniu seba samého. Mŕtvy vtáčik, predstaviteľ nestálosti je preto znázornený v pozitívnom svetle. Prvotnou myšlienkou bolo teda znázornenie stálosti a nestálosti života, striedanie stagnácie s nevyhnutnou zmenou – nemôžeme ostať takí istí, musíme sa meniť a rásť. 

 

Zdieľať

Nina Fraňová

ninafranova7@gmail.com

0910104008

Nina Fraňová

ninafranova7@gmail.com

0910104008

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.