Stálosť/Nestálosť • Nina Fraňová

Stálosť/Nestálosť

Pre tému stálosť a nestálosť som si vybrala kontrastné zobrazenie živého a mŕtveho vtáčika, teda kontrast života a smrti. Ide však skôr o symboliku, živý vtáčik znázorňuje stagnáciu, strnulosť v zmysle toho, že stálosť nemusí mať vždy pozitívne konotácie. Státie na mieste, zaseknutie, pocit stratenosti, neschopnosť napredovať. Stálosť v tomto prípade chápem ako nemennosť v negatívnom slovazmysle. Preto som si aj pre živého vtáčika vybrala tmavú, fialovú farbu ktorá je kontrastom k oranžovému mŕtvemu vtáčikovi. Ten je zas akousi oslavou znovuzrodenia. Aby nastala zmena a niečo sa zmenilo v živote stagnujúceho bytia, musí dôjsť ku “smrti” starého ja, k vykročeniu z komfortnej zóny, k prerasteniu seba samého. Mŕtvy vtáčik, predstaviteľ nestálosti je preto znázornený v pozitívnom svetle. Prvotnou myšlienkou bolo teda znázornenie stálosti a nestálosti života, striedanie stagnácie s nevyhnutnou zmenou – nemôžeme ostať takí istí, musíme sa meniť a rásť. 

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Stálosť/Nestálosť • Nina Fraňová

Stálosť/Nestálosť

Pre tému stálosť a nestálosť som si vybrala kontrastné zobrazenie živého a mŕtveho vtáčika, teda kontrast života a smrti. Ide však skôr o symboliku, živý vtáčik znázorňuje stagnáciu, strnulosť v zmysle toho, že stálosť nemusí mať vždy pozitívne konotácie. Státie na mieste, zaseknutie, pocit stratenosti, neschopnosť napredovať. Stálosť v tomto prípade chápem ako nemennosť v negatívnom slovazmysle. Preto som si aj pre živého vtáčika vybrala tmavú, fialovú farbu ktorá je kontrastom k oranžovému mŕtvemu vtáčikovi. Ten je zas akousi oslavou znovuzrodenia. Aby nastala zmena a niečo sa zmenilo v živote stagnujúceho bytia, musí dôjsť ku “smrti” starého ja, k vykročeniu z komfortnej zóny, k prerasteniu seba samého. Mŕtvy vtáčik, predstaviteľ nestálosti je preto znázornený v pozitívnom svetle. Prvotnou myšlienkou bolo teda znázornenie stálosti a nestálosti života, striedanie stagnácie s nevyhnutnou zmenou – nemôžeme ostať takí istí, musíme sa meniť a rásť. 

 

Zdieľať

Stálosť/Nestálosť • Nina Fraňová

Stálosť/Nestálosť

Pre tému stálosť a nestálosť som si vybrala kontrastné zobrazenie živého a mŕtveho vtáčika, teda kontrast života a smrti. Ide však skôr o symboliku, živý vtáčik znázorňuje stagnáciu, strnulosť v zmysle toho, že stálosť nemusí mať vždy pozitívne konotácie. Státie na mieste, zaseknutie, pocit stratenosti, neschopnosť napredovať. Stálosť v tomto prípade chápem ako nemennosť v negatívnom slovazmysle. Preto som si aj pre živého vtáčika vybrala tmavú, fialovú farbu ktorá je kontrastom k oranžovému mŕtvemu vtáčikovi. Ten je zas akousi oslavou znovuzrodenia. Aby nastala zmena a niečo sa zmenilo v živote stagnujúceho bytia, musí dôjsť ku “smrti” starého ja, k vykročeniu z komfortnej zóny, k prerasteniu seba samého. Mŕtvy vtáčik, predstaviteľ nestálosti je preto znázornený v pozitívnom svetle. Prvotnou myšlienkou bolo teda znázornenie stálosti a nestálosti života, striedanie stagnácie s nevyhnutnou zmenou – nemôžeme ostať takí istí, musíme sa meniť a rásť. 

 

Zdieľať

Nina Fraňová

ninafranova7@gmail.com

0910104008

Nina Fraňová

ninafranova7@gmail.com

0910104008

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.