BALANS • Nina Štefániková

BALANS

Ide o kolekciu pozostávajúcu zo štrnástich prsteňov s jedinečným charakterom a obsahom. 

Charakter je slovo s viacerými významami. Ja som sa zaoberala charakterom v zmysle vystihujúcim povahu človeka.

Spoločným charakterom mojich prsteňov je hľadanie stability, balansu, keďže rovnováha je pre pevný charakter a všeobecne pre osobnosť človeka veľmi dôležitá.  

 • vo svojich prsteňoch hľadám stav rovnováhy medzi rôzne pôsobiacimi silami
 • každý prsteň  v sebe  nesie  určitú  povahovú  črtu,  ktorá  nejakým  spôsobom  formuje charakter človeka (spoločenskosť, otvorenosť, sentimentálnosť, rozvážnosť, riskantnosť, odvážnosť, statočnosť, vytrvalosť, pyšnosť, nafúkanosť, dvojtvárnosť, labilnosť, vyrovnanosť)
 • pracujem s jednoduchými geometrickými prvkami ako sú guľa, polguľa, rovina, kruh, ktoré spájam a nabaľujem do zložitejších objektov tak, ako je to aj s povahou človeka
 • pracujem s dualitou prsteňov ako symbolikou dobrých a zlých, resp. kladných a záporných vlastností človeka, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú harmonický celok
 • táto dualita je zvýraznená jednak tvarom a tiež farbou, jednotlivé dvojice navzájom komunikujú a dopĺňajú sa

 

Použitý materiál: meď

Povrchová úprava: leštenie, čierna patina, biela farba v spreji

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

BALANS • Nina Štefániková

BALANS

Ide o kolekciu pozostávajúcu zo štrnástich prsteňov s jedinečným charakterom a obsahom. 

Charakter je slovo s viacerými významami. Ja som sa zaoberala charakterom v zmysle vystihujúcim povahu človeka.

Spoločným charakterom mojich prsteňov je hľadanie stability, balansu, keďže rovnováha je pre pevný charakter a všeobecne pre osobnosť človeka veľmi dôležitá.  

 • vo svojich prsteňoch hľadám stav rovnováhy medzi rôzne pôsobiacimi silami
 • každý prsteň  v sebe  nesie  určitú  povahovú  črtu,  ktorá  nejakým  spôsobom  formuje charakter človeka (spoločenskosť, otvorenosť, sentimentálnosť, rozvážnosť, riskantnosť, odvážnosť, statočnosť, vytrvalosť, pyšnosť, nafúkanosť, dvojtvárnosť, labilnosť, vyrovnanosť)
 • pracujem s jednoduchými geometrickými prvkami ako sú guľa, polguľa, rovina, kruh, ktoré spájam a nabaľujem do zložitejších objektov tak, ako je to aj s povahou človeka
 • pracujem s dualitou prsteňov ako symbolikou dobrých a zlých, resp. kladných a záporných vlastností človeka, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú harmonický celok
 • táto dualita je zvýraznená jednak tvarom a tiež farbou, jednotlivé dvojice navzájom komunikujú a dopĺňajú sa

 

Použitý materiál: meď

Povrchová úprava: leštenie, čierna patina, biela farba v spreji

Zdieľať

BALANS • Nina Štefániková

BALANS

Ide o kolekciu pozostávajúcu zo štrnástich prsteňov s jedinečným charakterom a obsahom. 

Charakter je slovo s viacerými významami. Ja som sa zaoberala charakterom v zmysle vystihujúcim povahu človeka.

Spoločným charakterom mojich prsteňov je hľadanie stability, balansu, keďže rovnováha je pre pevný charakter a všeobecne pre osobnosť človeka veľmi dôležitá.  

 • vo svojich prsteňoch hľadám stav rovnováhy medzi rôzne pôsobiacimi silami
 • každý prsteň  v sebe  nesie  určitú  povahovú  črtu,  ktorá  nejakým  spôsobom  formuje charakter človeka (spoločenskosť, otvorenosť, sentimentálnosť, rozvážnosť, riskantnosť, odvážnosť, statočnosť, vytrvalosť, pyšnosť, nafúkanosť, dvojtvárnosť, labilnosť, vyrovnanosť)
 • pracujem s jednoduchými geometrickými prvkami ako sú guľa, polguľa, rovina, kruh, ktoré spájam a nabaľujem do zložitejších objektov tak, ako je to aj s povahou človeka
 • pracujem s dualitou prsteňov ako symbolikou dobrých a zlých, resp. kladných a záporných vlastností človeka, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú harmonický celok
 • táto dualita je zvýraznená jednak tvarom a tiež farbou, jednotlivé dvojice navzájom komunikujú a dopĺňajú sa

 

Použitý materiál: meď

Povrchová úprava: leštenie, čierna patina, biela farba v spreji

Zdieľať
Nina-Štefániková-32391476

Nina Štefániková

nina.stefanikova33@gmail.com

Nina-Štefániková-32391476

Nina Štefániková

nina.stefanikova33@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.; Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.; MgA. Matúš Cepka

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Šperk, Sklo a Keramika

Ateliér

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.; Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.; MgA. Matúš Cepka

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.