Digitálny Prieskum VŠVU

Online archív semestrálnych prác študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Digitálny Prieskum VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Letný
Prieskum

2022

Práce budú zverejnené

27. mája

Prihlasovanie prác bude dostupné 19.-26. mája

Zimný
Prieskum

2021

Semestrálne práce budú zverejnené 20. Decembra

Prihlasovanie prác je otvorené

Digitálny Prieskum VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Letný
Prieskum
2022

Práce budú zverejnené

27. mája

Prihlasovanie prác bude dostupné
19.-26. mája

Digitálny Prieskum VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Letný Digitálny Prieskum 2022

Letný
Prieskum
2022

Práce budú zverejnené

27. mája

Prihlasovanie prác bude dostupné 19.-26. mája