Digitálny Prieskum VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zimný
Prieskum

2021

Semestrálne práce budú zverejnené 20. Decembra

* Prihlasovanie prác bude spustené 13. Decembra

Digitálny Prieskum
VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zimný
Prieskum
2021

Semestrálne práce budú zverejnené 20. Decembra

* Prihlasovanie prác bude spustené 13. Decembra

Zimný
Prieskum
2021

Semestrálne práce budú zverejnené 20. Decembra

* Prihlasovanie prác bude spustené 13. Decembra