Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas • Lucia Gandelová

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Základom bakalárskej práce je starý archív rodinných fotografií z obdobia približne od roku 1940 do roku 1996. Obsahuje circa 550 fotografií rôznej formálnej aj obsahovej kvality. Fotografie boli uskladnené v jednej škatuli, bez akéhokoľvek systematického radenia, či popisu.

Zámerom práce bolo vytvoriť koncept spracovania daného fotografického materiálu, s cieľom zachovať ich hodnotu ako rodinnej pamäte, ale taktiež preskúmať album v čistej podobe, ako potenciálny vizuálny materiál. Vznikla obsiahla fotografická publikácia, pozostávajúca z fotografii a ich výrezov, ktoré autorka spája a radí podľa daných kritérii. Má charakter atlasu, aby splnila funkciu uchovania informácie, ktorú materál nesie. Fotografie s výrezmi (fragmentami) sú komponované na dvojstránky, pričom vznikajú obsahové kompozície s časovým, priestorovým, psychologickým, alebo vizuálnym naratívom. Ten však ostáva nevyslovený. Jednotlivé dvojstránky na seba nadväzujú, vytvárajú dojem príbehu, rozprávania, doplnený o opisy charakterov postáv, či prostredia.

Dielo má zároveň dokumentačnú podobu. Je dokumentom či už obsahovo — dobová pamäť, predovšetkým socialistického obdobia a života bežnej rodiny v ňom, alebo formálne — vývoj fotografie ako média v prevažne neprofesionálnom prostredí, súkromnej sfére. Každý prvok v knihe je označený číslom, odkazujúcim na číslo danej fotografie v registri. V ňom nájdeme mená jednotlivých osôb, ich rodinné vzťahy, dátumy narodenia… Obsah pomenúva jednotlivé časti formálne, bez citového náboja.

Publikácia napriek svojej dokumentačnej podobe nesie aspekt anonymity. Ostáva nepomenovaná, bez grafického spracovania obálky, a preberá tak z časti na seba už existujúcu anonymitu rodinného archívu v škatuli.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas • Lucia Gandelová

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Základom bakalárskej práce je starý archív rodinných fotografií z obdobia približne od roku 1940 do roku 1996. Obsahuje circa 550 fotografií rôznej formálnej aj obsahovej kvality. Fotografie boli uskladnené v jednej škatuli, bez akéhokoľvek systematického radenia, či popisu.

Zámerom práce bolo vytvoriť koncept spracovania daného fotografického materiálu, s cieľom zachovať ich hodnotu ako rodinnej pamäte, ale taktiež preskúmať album v čistej podobe, ako potenciálny vizuálny materiál. Vznikla obsiahla fotografická publikácia, pozostávajúca z fotografii a ich výrezov, ktoré autorka spája a radí podľa daných kritérii. Má charakter atlasu, aby splnila funkciu uchovania informácie, ktorú materál nesie. Fotografie s výrezmi (fragmentami) sú komponované na dvojstránky, pričom vznikajú obsahové kompozície s časovým, priestorovým, psychologickým, alebo vizuálnym naratívom. Ten však ostáva nevyslovený. Jednotlivé dvojstránky na seba nadväzujú, vytvárajú dojem príbehu, rozprávania, doplnený o opisy charakterov postáv, či prostredia.

Dielo má zároveň dokumentačnú podobu. Je dokumentom či už obsahovo — dobová pamäť, predovšetkým socialistického obdobia a života bežnej rodiny v ňom, alebo formálne — vývoj fotografie ako média v prevažne neprofesionálnom prostredí, súkromnej sfére. Každý prvok v knihe je označený číslom, odkazujúcim na číslo danej fotografie v registri. V ňom nájdeme mená jednotlivých osôb, ich rodinné vzťahy, dátumy narodenia… Obsah pomenúva jednotlivé časti formálne, bez citového náboja.

Publikácia napriek svojej dokumentačnej podobe nesie aspekt anonymity. Ostáva nepomenovaná, bez grafického spracovania obálky, a preberá tak z časti na seba už existujúcu anonymitu rodinného archívu v škatuli.

Zdieľať

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas • Lucia Gandelová

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Základom bakalárskej práce je starý archív rodinných fotografií z obdobia približne od roku 1940 do roku 1996. Obsahuje circa 550 fotografií rôznej formálnej aj obsahovej kvality. Fotografie boli uskladnené v jednej škatuli, bez akéhokoľvek systematického radenia, či popisu.

Zámerom práce bolo vytvoriť koncept spracovania daného fotografického materiálu, s cieľom zachovať ich hodnotu ako rodinnej pamäte, ale taktiež preskúmať album v čistej podobe, ako potenciálny vizuálny materiál. Vznikla obsiahla fotografická publikácia, pozostávajúca z fotografii a ich výrezov, ktoré autorka spája a radí podľa daných kritérii. Má charakter atlasu, aby splnila funkciu uchovania informácie, ktorú materál nesie. Fotografie s výrezmi (fragmentami) sú komponované na dvojstránky, pričom vznikajú obsahové kompozície s časovým, priestorovým, psychologickým, alebo vizuálnym naratívom. Ten však ostáva nevyslovený. Jednotlivé dvojstránky na seba nadväzujú, vytvárajú dojem príbehu, rozprávania, doplnený o opisy charakterov postáv, či prostredia.

Dielo má zároveň dokumentačnú podobu. Je dokumentom či už obsahovo — dobová pamäť, predovšetkým socialistického obdobia a života bežnej rodiny v ňom, alebo formálne — vývoj fotografie ako média v prevažne neprofesionálnom prostredí, súkromnej sfére. Každý prvok v knihe je označený číslom, odkazujúcim na číslo danej fotografie v registri. V ňom nájdeme mená jednotlivých osôb, ich rodinné vzťahy, dátumy narodenia… Obsah pomenúva jednotlivé časti formálne, bez citového náboja.

Publikácia napriek svojej dokumentačnej podobe nesie aspekt anonymity. Ostáva nepomenovaná, bez grafického spracovania obálky, a preberá tak z časti na seba už existujúcu anonymitu rodinného archívu v škatuli.

Zdieľať
lucia-gandelova-35103746

Lucia Gandelová

gandel.lucia@gmail.com

421918732530

lucia-gandelova-35103746

Lucia Gandelová

gandel.lucia@gmail.com

421918732530

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Priestor

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. Art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Pavel Choma, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Priestor

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. Art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Pavel Choma, akad. mal.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.