Systematic form hunting

V predošlých projektoch som verila svojej predstavivosti, avšak jej voľnosť bola pre mňa skôr problémom, tentokrát som si preto vopred zvolila určité jednoduché postupy, základné prvky a veľa limitov, ktoré mali udať moju slobodu. Nazývam to “varenie so základmi”. Predošlý semester som strávila v Holandsku, na HKU Academy v Utrechte, kde ma veľmi zaujali prístupy študentov, experimentovanie s rôznymi jednoduchými technikami a zároveň dosahovanie kvalitných výsledkov. Zistenie, že dobrý koncept nebolo to jediné a najdôležitejšie mi dodalo slobodu nestrácať čas s prílišným zamýšľaním sa. Zrazu bolo všetko o čistej radosti z tvorby bez potreby vytvárania hlbokých významov.

Moja seminárna práca nesie intuitívne impulzy a pokračuje so “systematickým honom na formy ovplyvnené aktom náhody.” Základom mojej vizuálnej experimentácie je mriežka s číslami. Všetko sa točí okolo čísla 8 – mám 8 základných 2D objektov, ktorým sú priradené čísla od 1-8. Ich pozíciu na mriežke určuje čísel kód, ktorý som vytvorila pomocou online generátora čísel. Zvolený objekt definuje prvé číslo z každej dvojice kódu alebo iné online generátori. Kľúčové pre mňa bolo nechať všetko na náhodu.

Vizuály postupne generujem pomocou Blending tool, ktorý transformuje jeden objekt do druhého. Aj keď ja som tá čo si udáva limity a parametre, nemám žiaden vplyv na to aký bude výsledok. A týmto spôsobom som viac v polohe pozorovateľa než tvorcu.
Takto vygenerované vizuály sa následne snažím dať do pohybu. Manipulujem s nimi, používam ich zväčšeniny, tvorím rôzne kompozície, aplikujem ich na typografiu. Moje vizuálne experimenty ukladám do online archívu. Táto jednoduchá a hravá metóda mi poskytuje nevyčerpateľný zdroj obrazov, ktoré môžem aplikovať ako si zaumienim.

ENG:

Trusting my imagination got me in trouble during my previous projects, so this time I tried to pick simple methods, simple elements, and a lot of limitations, in order to prevent my imagination from failing me. I called it “cooking with basics”. I spent the previous semester in the Netherlands, at HKU Academy in Utrecht. I was impressed by the different techniques their students practiced and their ability to achieve captivating results. A good concept wasn’t relevant anymore and that gave me the freedom to avoid spending a lot of time on thinking. It was all about the feeling of pure joy that comes from creating without the need to infuse it with deep meaning.

So my seminar project carries those intuitive impulses and continues with “systematic form hunting impacted by coincidences”. The base of my visual experimentation is a grid with numbers. And number 8 was my initial limitation. Each shape had a number (1-8) assigned to them. Their positions on the grid are generated with an online number generator and the first number of the generated code also decided which shape I am going to use.

After that I used the Blend Tool on my objects, it created a flow of shapes in which they gradually transformed from one into the other. Although I set the initial parameters, I had no impact on how the final visuals were going to look. The nature of this work made me an observer.
After this stage was finished I started making animations from the visuals. I use their zoomed details, created various compositions, tried to apply them on typography, and experimented with them in other ways… I also made an online archive of all my visual investigations. This method is an inexhaustible resource of visuals, which I can apply wherever I want. It is also a playful and easy process.

Adriana Mišková

1. roč.

Mgr.

Priestor

Vizuálna komunikácia

adrimiskova@gmail.com

0908455008

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adriana Mišková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

Hľadáte niekoho alebo niečo?