Genius Pocit

Zámerom bakalárskej práce je pomocou vizuálneho jazyka preniesť abstraktného Genia Loci existujúceho iba v spomienkach autorky do fyzickej podoby experimentálnej knihy. Genius Loci v tomto prípade premenovaný slovnou hračkou na Genius Pocit je jedinečným duchom konkrétneho miesta. Zahŕňa všetky autentické a subjektívne pocity tajomnosti, nostalgie a estetiky.

Spomienka sa postupne rozmazáva a mizne. Je ako odtlačok v našej mysli a ten je do formy knihy prenesený rovnako formou odtlačku. Digitálne vytlačené fotografie, ktoré sú konkrétnym záznamom miesta alebo napomáhajú k navodeniu správnej nálady sú pretlačené pomocou toluénu na papier. Na takto spracovanú obrazovú časť je UV atramentom pomocou fotopolymérových dosiek ručne natlačená časť textová. Text sa vynára iba pri špeciálnych svetelných podmienkach, tak ako sa vynárajú reminiscencie z našej pamäte. Na text je využité autorské písmo Perfetto, ktoré je svojím tvarom subjektívnym zosobnením daného miesta.

Bakalárska práca sa snaží preniesť jedinečné pocity a atmosféru Neapolu. Je zhmotnením a zaznamením spomienok, ktoré sa časom strácajú.

 

 

Intention of my project is to transfer an abstract term of ‘Genius Loci’ living in our memories into a physical form of an experimental book using different forms of visual language. ‘Genius Loci’ in this case using Slovak wordplay ‘Genius Pocit’ meaning (Genius Feeling) is a special spirit of a certain place, containing all authentic and subjective feelings of mystery, nostalgia and aeshetics.

Memory is gradually getting blurrier and fades away. It is like an imprint in our mind and so it is in the book. Digital prints of concrete places are re-printed by hand using chemicals on paper. Visual form is supplemented by text using UV ink. For seeing text you need a special lightning conditions, which is very similar to looking for reminisences in our memories. Book is using an author’s font Perfetto which is also made using visual forms of recorded place.

Project is trying to capture unique feeling and atmophere of city of Naples. It is materialising and recording of memories which tend to fade with time.

Mariana Mažgútová

4. roč.

Bc.

Ateliér Typolab

Vizuálna komunikácia

mariana.mazgutova@gmail.com

0915564214

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mariana Mažgútová

Mariana-Mažgútová-Nemísta-měst-9cab6f4f

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?