Nemísta měst

Výsledkom semestrálnej práce je webová verzia knihy Nemísta měst od Anny Beaty Háblovej. Na webe bolo nutné sa vysporiadať s odlišnosťami, ktoré má web v porovnaní s fyzickou knihou. Ako má taká webová publikácia vyzerať, ako vyriešiť dramaturgiu textu a o aké vymoženosti a zážitky ho môžem obohatiť.

Rozhodla som sa spracovať dve kapitoly z knihy – Stratené miesta a Virtuálne miesta. V podstate nezáleží na tom ktorou kapitolou čitateľ začne, pretože na seba nenadväzujú. Obe kapitoly obsahujú jednu poviedku a niekoľko esejí. Takže čitateľ si môže zvoliť tú, ktorá ho viac zaujme. Kapitola začína citátom a plynule pokračuje poviedkou. Eseje už sú označené číslami, pretože pri nich sa očakáva nadväznosť textu, ale čitateľ sa môže k nim jednoducho vracať v hornom menu, ale aj na konci každej eseje. Online platforma poskytla riešenia skrytia poznámok pod čiarou a literatúry priamo v texte bez toho aby čitateľ musel ubiehať očami po obrazovke. Eseje sú doplnené fotkami a web AR 3D modelmi. Tieto 3D objekty vznikli upravovaním už existujúcich modelov z ktorých boli podľa potreby tvorené rôzne kompozície. Objekty boli rôznej kvality a štylizácie a pre vytvorenie jednotnej vizuality sú zaliate do jednotnej textúry.

 

 

 

The result of my semestral work is a digital, web-based version of the print book Nemísta měst by Anna Beata Háblová. The website brings interactivity and more dynamic features compared to the static book version. What should such a web publication look like? How to show long paragraphs of text in an interesting way? What unique features could be on the web? 
 
I decided to work with two chapters from the book – Lost Places and Virtual Places. You can start with whatever chapter you want, they don’t follow each other. Both chapters contain one short story and several essays. Readers can choose texts that interest them the most. The chapter begins with a quote and continues with the short story. Essays have numbers for better navigation on the site. Digital format brought us solutions for hiding footnotes and literature directly into the text. Essays are accompanied by photos and web AR 3D models. The 3D models were drawn from scratch or modified from existing ones. The unique texture was added to unify these objects. 

Mariana Mažgútová

1. roč.

Mgr.

Typolab

Vizuálna komunikácia

mariana.mazgutova@gmail.com

0915564214

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mariana Mažgútová

Mariana_Mažgútová_Perfetto-34f5bf97

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?