Štúdia štúdií

Zvyčajne poznáme grafických dizajnérov na základe ich mien a prác, ktoré sa nám páčia no málokedy máme možnosť spoznať aj ich názory a zmýšľanie. V tejto publikácii má čitateľ možnosť nazrieť do hláv dizajnérov a viac ich spoznať pochopiť, ako uvažujú počas práce a kým sú.

Jedným z hlavných dôvodov prečo som si vybrala práve túto tému bolo, že ja a moji spolužiaci sme končili magisterské štúdium. Teraz po škole sa musíme rozhodnúť, čo budeme robiť v budúcnosti aký typ grafického dizajnu si vyberieme. Veľa študentov nevie, čo presne po škole chce robiť a táto kniha im má práve pomôcť nasmerovať ich budúcu prax v grafickom dizajne.

Štúdia štúdií obsahuje rozhovory so solitérnymi dizajnérmi, grafickými štúdiami a reklamnými agentúrami na Slovensku. V rozhovoroch som sa dizajnérov pýtala otázky ako: Je možné uživiť sa len kultúrnym sektorom? Je lepšie pracovať v tíme alebo sám? Koľko hodín venujú práci týždenne? Majú nejaké rady alebo pravidlá, ktoré im pomáhajú počas práce? Akú hudbu počúvajú na pracovisku?

ŠŠ sa skladá z troch častí. Prvou časťou je písomná časť diplomovej práce, v druhej sú rozhovory s dizajnérmi a v tretej môže čitateľ vidieť ich prostredie, v ktorom pracujú každý deň. Niektorí pracujú zo štúdia alebo aj z kuchyne či spálne. Kniha sa opiera o štúdiovo-kancelársky charakter, preto som sa rozhodla pre jej obálku využiť farebnú fóliu a plastovú hrebeňovú väzbu. Jej formát vychádza zo zloženej A4, ktorý je zvyčajne ako prvý na každom pracovnom stole dizajnéra. ŠŠ má minimalistický layout, kde používam iba jeden rez písma. Vnútro obsahuje rôzne veľkosti a druhy papierov. V knihe sú predelové strany vytvorené formou infografík so štatistikami, ktoré vyplynuli z rozhovorov. Vizuály prác dizajnérov sú v knihe umiestnené ľubovoľne, nenadäazujú na rozhovory. Cieľom bolo, aby ŠŠ nepôsobila ako promo dizajnérov a zároveň mal čitateľ možnosť knihu čítať aj iným spôsobom než len sporadicky rozhovor za rozhovorom. Takto sa z knihy stal aj vzorkovník grafického dizajnu na Slovensku za posledné roky.

Ak by som to mala na záver nejak zhrnúť. Tak zozbieravanie materiálu pre knihu nie je vôbec jednoduché a treba v tom mať od začiatku systém. Počas práce ma prekvapilo, že sú aj dizajnéri, ktorí vám dajú rozhovor, ale nechcú sa prezentovať svojimi prácami a dokonca nevyužívajú ani žiadnu online platformu na prezentáciu. Ak chceli niektorí dizajnéri niečo urobiť, čo doteraz neurobili tak to bolo práve online portfólio, ktoré nemajú a fungujú len na základe referencií klientov. Myslím si, že najlepšie, čo môže študent alebo začínajúci dizajnér urobiť, je vyskúšať si rôzne druhy praxe grafického dizajnu. Všade sa naučí niečo nové, čo môže aplikovať následne vo svojej práci.

Kristína Uličná

2. roč.

Mgr.

Ateliér Písmo

Vizuálna komunikácia

kristina.ulicna@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kristína Uličná

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

Hľadáte niekoho alebo niečo?