Dom – ulica • Lukáš Karaba

Dom – ulica

Dom:

človek pretvára dom, používa ho ako nástroj a stáva sa akýmsi režisérom ktorý pracuje s mierkou a uhlom pohľadu – režíruje priestor. Táto scénografická koncepcia rozkladá dom na objekty kulís a rekvizít. Vzájomným narušením mierky týchto objektov vzniká nová skúsenosť a vnímanie priestoru pre oko diváka. 

Ulica:

vychádzajúc z priestorov divadla, mierka sa vzťahuje na dej udalostí v priebehu času. Časová škála od minulosti, cez súčasnosť, až po budúcnosť sa v podobe ulice stáva nekonečným, neobmedzeným, neustále sa meniacim, prispôsobivým poľom, ktoré tvorí časopriestorový dej. Ulica naň reaguje, prispôsobuje sa a vytvára priestor na nové vzťahy. Vstupom a zhromaždením jedincov ako individuálnymi jednotkami v tomto priestore vzniká prienik v skupine ako podnet na ktorý ulica reaguje, mení sa.

Výstupom je tak konfrontácia minulosti, v podobe neusporiadaných stoličiek, súčasnosti, v podobe usporiadaných stoličiek, a budúcnosti skrytej za oponou.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Dom – ulica • Lukáš Karaba

Dom – ulica

Dom:

človek pretvára dom, používa ho ako nástroj a stáva sa akýmsi režisérom ktorý pracuje s mierkou a uhlom pohľadu – režíruje priestor. Táto scénografická koncepcia rozkladá dom na objekty kulís a rekvizít. Vzájomným narušením mierky týchto objektov vzniká nová skúsenosť a vnímanie priestoru pre oko diváka. 

Ulica:

vychádzajúc z priestorov divadla, mierka sa vzťahuje na dej udalostí v priebehu času. Časová škála od minulosti, cez súčasnosť, až po budúcnosť sa v podobe ulice stáva nekonečným, neobmedzeným, neustále sa meniacim, prispôsobivým poľom, ktoré tvorí časopriestorový dej. Ulica naň reaguje, prispôsobuje sa a vytvára priestor na nové vzťahy. Vstupom a zhromaždením jedincov ako individuálnymi jednotkami v tomto priestore vzniká prienik v skupine ako podnet na ktorý ulica reaguje, mení sa.

Výstupom je tak konfrontácia minulosti, v podobe neusporiadaných stoličiek, súčasnosti, v podobe usporiadaných stoličiek, a budúcnosti skrytej za oponou.

Zdieľať

Dom – ulica • Lukáš Karaba

Dom – ulica

Dom:

človek pretvára dom, používa ho ako nástroj a stáva sa akýmsi režisérom ktorý pracuje s mierkou a uhlom pohľadu – režíruje priestor. Táto scénografická koncepcia rozkladá dom na objekty kulís a rekvizít. Vzájomným narušením mierky týchto objektov vzniká nová skúsenosť a vnímanie priestoru pre oko diváka. 

Ulica:

vychádzajúc z priestorov divadla, mierka sa vzťahuje na dej udalostí v priebehu času. Časová škála od minulosti, cez súčasnosť, až po budúcnosť sa v podobe ulice stáva nekonečným, neobmedzeným, neustále sa meniacim, prispôsobivým poľom, ktoré tvorí časopriestorový dej. Ulica naň reaguje, prispôsobuje sa a vytvára priestor na nové vzťahy. Vstupom a zhromaždením jedincov ako individuálnymi jednotkami v tomto priestore vzniká prienik v skupine ako podnet na ktorý ulica reaguje, mení sa.

Výstupom je tak konfrontácia minulosti, v podobe neusporiadaných stoličiek, súčasnosti, v podobe usporiadaných stoličiek, a budúcnosti skrytej za oponou.

Zdieľať

Lukáš Karaba

luk.karaba@gmail.com

0910437846

Lukáš Karaba

luk.karaba@gmail.com

0910437846

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér priestor

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Marcel Benčík, Pavel Choma

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér priestor

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Marcel Benčík, Pavel Choma

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.