Hatif – identita hudobnej kompilácie

LP je kompiláciou vybraných hudobných žánrov z arabskej kultúry, od Severnej Afriky až po Blízky východ. Vychádzajúc z arabskej mytológie, koncept LP sa viaže na Hatif – hlas, ktorý je počuť bez toho, aby bolo vidno hovoriaceho alebo bytosť ktorá zvuk vydala. Viera v Hatif vznikla medzi beduínmi (obyvateľmi púšte) a stala sa veľmi rozšírenou. Boli zmätení, že niektorí ľudia v to neverili. Psychologické pozadie tohto fenoménu vysvetluje Hatif ako halucináciu, spôsobenú častou osamelosťou beduínov počas ich púte púšťou.

ENG:

The LP is a compilation of selected music genres from Arabic culture, from North Africa to the Middle East. The concept of LP captures bedouins, examines their livelihoods, customs, traditions and mythology. One of the myths is Hatif. Hatif is a voice that can be heard without one’s discovering the body that made it.
The faith in Hatif was united among the Bedouins and they were confused if someone doesn’t believe it. The psychological background of this phenomenon is portraying Hatif as a hallucination caused by loneliness.

Lukáš Karaba

1. roč.

Bc.

Ateliér identita

Vizuálna komunikácia

luk.karaba@gmail.com

0910437846

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lukáš Karaba

2-1a196822

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?