Zatiaľ čo spím • Adriána Ondrušová

Zatiaľ čo spím

TÉMA: ČASOZBER (digitálna kniha, analógová kniha, font)

Spánok je fascinujúci. Obe knihy formou aj obsahom odzrkadľujú pojem SPÁNOK. Jeho podstatu, funkcie, súčasti a zároveň jeho samotnú nevyhnutnosť a tajomnosť.

V digitálnej knihe zobrazujem svoj malý výskum nakoľko sa denné myšlienky prepájajú s nočnými. Kniha obsahuje denné zápisky, ktoré som každý večer spísala a nočné – myšlienky, ktoré sa mi objavili v noci, tiež vizualizácie z nahrávok z nocí keď som bola námesačná a zaujímavé informácie o spánku zo zdravotného, filozofického a umeleckého hľadiska.

Analógová kniha (bez použitia počítača) je vyšívaná – niť a ihla ako paralela k vytváraniu mozgových synapsií počas noci, keď sa jedna myšlienka spája s druhou. Zobrazuje kvalitu mojich nocí. 4 fázy (AWAKE, REM, LIGHT, NREM) = 4 farby = 4 sklony liniek. Ich množstvo zodpovedá počtu minút, ktoré som strávila v jednotlivých fázach počas jednej noci. (1 čiarka = 5 minút).

Vytvorený font vyjadruje bizarnosť snového sveta.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Zatiaľ čo spím • Adriána Ondrušová

Zatiaľ čo spím

TÉMA: ČASOZBER (digitálna kniha, analógová kniha, font)

Spánok je fascinujúci. Obe knihy formou aj obsahom odzrkadľujú pojem SPÁNOK. Jeho podstatu, funkcie, súčasti a zároveň jeho samotnú nevyhnutnosť a tajomnosť.

V digitálnej knihe zobrazujem svoj malý výskum nakoľko sa denné myšlienky prepájajú s nočnými. Kniha obsahuje denné zápisky, ktoré som každý večer spísala a nočné – myšlienky, ktoré sa mi objavili v noci, tiež vizualizácie z nahrávok z nocí keď som bola námesačná a zaujímavé informácie o spánku zo zdravotného, filozofického a umeleckého hľadiska.

Analógová kniha (bez použitia počítača) je vyšívaná – niť a ihla ako paralela k vytváraniu mozgových synapsií počas noci, keď sa jedna myšlienka spája s druhou. Zobrazuje kvalitu mojich nocí. 4 fázy (AWAKE, REM, LIGHT, NREM) = 4 farby = 4 sklony liniek. Ich množstvo zodpovedá počtu minút, ktoré som strávila v jednotlivých fázach počas jednej noci. (1 čiarka = 5 minút).

Vytvorený font vyjadruje bizarnosť snového sveta.

Zdieľať

Zatiaľ čo spím • Adriána Ondrušová

Zatiaľ čo spím

TÉMA: ČASOZBER (digitálna kniha, analógová kniha, font)

Spánok je fascinujúci. Obe knihy formou aj obsahom odzrkadľujú pojem SPÁNOK. Jeho podstatu, funkcie, súčasti a zároveň jeho samotnú nevyhnutnosť a tajomnosť.

V digitálnej knihe zobrazujem svoj malý výskum nakoľko sa denné myšlienky prepájajú s nočnými. Kniha obsahuje denné zápisky, ktoré som každý večer spísala a nočné – myšlienky, ktoré sa mi objavili v noci, tiež vizualizácie z nahrávok z nocí keď som bola námesačná a zaujímavé informácie o spánku zo zdravotného, filozofického a umeleckého hľadiska.

Analógová kniha (bez použitia počítača) je vyšívaná – niť a ihla ako paralela k vytváraniu mozgových synapsií počas noci, keď sa jedna myšlienka spája s druhou. Zobrazuje kvalitu mojich nocí. 4 fázy (AWAKE, REM, LIGHT, NREM) = 4 farby = 4 sklony liniek. Ich množstvo zodpovedá počtu minút, ktoré som strávila v jednotlivých fázach počas jednej noci. (1 čiarka = 5 minút).

Vytvorený font vyjadruje bizarnosť snového sveta.

Zdieľať
avatar -4140fd70

Adriána Ondrušová

adrianaondrusova@gmail.com

421949762531

avatar -4140fd70

Adriána Ondrušová

adrianaondrusova@gmail.com

421949762531

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Písmo

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, Mgr. art. Eva Péč Brezinová, ArtD., Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Písmo

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, Mgr. art. Eva Péč Brezinová, ArtD., Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.