Zatiaľ čo spím

TÉMA: ČASOZBER (digitálna kniha, analógová kniha, font)

Spánok je fascinujúci. Obe knihy formou aj obsahom odzrkadľujú pojem SPÁNOK. Jeho podstatu, funkcie, súčasti a zároveň jeho samotnú nevyhnutnosť a tajomnosť.

V digitálnej knihe zobrazujem svoj malý výskum nakoľko sa denné myšlienky prepájajú s nočnými. Kniha obsahuje denné zápisky, ktoré som každý večer spísala a nočné – myšlienky, ktoré sa mi objavili v noci, tiež vizualizácie z nahrávok z nocí keď som bola námesačná a zaujímavé informácie o spánku zo zdravotného, filozofického a umeleckého hľadiska.

Analógová kniha (bez použitia počítača) je vyšívaná – niť a ihla ako paralela k vytváraniu mozgových synapsií počas noci, keď sa jedna myšlienka spája s druhou. Zobrazuje kvalitu mojich nocí. 4 fázy (AWAKE, REM, LIGHT, NREM) = 4 farby = 4 sklony liniek. Ich množstvo zodpovedá počtu minút, ktoré som strávila v jednotlivých fázach počas jednej noci. (1 čiarka = 5 minút).

Vytvorený font vyjadruje bizarnosť snového sveta.

Adriána Ondrušová

3. roč.

Bc.

Ateliér Písmo

Vizuálna komunikácia

adrianaondrusova@gmail.com

421949762531

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adriána Ondrušová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?