FREQUENSEE • Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Onrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

FREQUENSEE

Ako vyzerá emócia? Aký má zvuk?
Konfrontácia s intímnymi pocitmi prostredníctvom dotyku. Prežitie skrytých pocitov na vlastnej koži. Zimomriavky.
Chaos, harmónia, počiatok, koniec, vibračná frekvencia, podnet.
Tmavý, vlhký, hlboký priestor.
Všetko a nič.

Výstava Frequensee v Galérií Hit predstavuje kolaboráciu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, zložených z katedry fotografie – Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, vizuálnej komunikácie – Ateliér Priestor a dejín umenia. Študenti kolektívnou prácou vytvárajú akýsi „očisťujúci“ priestor alebo ihrisko, ktorého snahou je docieliť vzájomné interaktívne pôsobenie medzi dielami a recipientom – najmä prostredníctvom sluchu a hmatu.

VYSTAVUJÚCI
Natália Dominiková @natalia.dominikova
Kateřina Durďáková @mojakatarina
Adriána Ondrušová @adri_ondru
Katarína Plačková @plackokatarina
Miroslav Šujan @mierawslove

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

FREQUENSEE • Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Onrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

FREQUENSEE

Ako vyzerá emócia? Aký má zvuk?
Konfrontácia s intímnymi pocitmi prostredníctvom dotyku. Prežitie skrytých pocitov na vlastnej koži. Zimomriavky.
Chaos, harmónia, počiatok, koniec, vibračná frekvencia, podnet.
Tmavý, vlhký, hlboký priestor.
Všetko a nič.

Výstava Frequensee v Galérií Hit predstavuje kolaboráciu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, zložených z katedry fotografie – Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, vizuálnej komunikácie – Ateliér Priestor a dejín umenia. Študenti kolektívnou prácou vytvárajú akýsi „očisťujúci“ priestor alebo ihrisko, ktorého snahou je docieliť vzájomné interaktívne pôsobenie medzi dielami a recipientom – najmä prostredníctvom sluchu a hmatu.

VYSTAVUJÚCI
Natália Dominiková @natalia.dominikova
Kateřina Durďáková @mojakatarina
Adriána Ondrušová @adri_ondru
Katarína Plačková @plackokatarina
Miroslav Šujan @mierawslove

Zdieľať

FREQUENSEE • Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Onrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

FREQUENSEE

Ako vyzerá emócia? Aký má zvuk?
Konfrontácia s intímnymi pocitmi prostredníctvom dotyku. Prežitie skrytých pocitov na vlastnej koži. Zimomriavky.
Chaos, harmónia, počiatok, koniec, vibračná frekvencia, podnet.
Tmavý, vlhký, hlboký priestor.
Všetko a nič.

Výstava Frequensee v Galérií Hit predstavuje kolaboráciu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, zložených z katedry fotografie – Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, vizuálnej komunikácie – Ateliér Priestor a dejín umenia. Študenti kolektívnou prácou vytvárajú akýsi „očisťujúci“ priestor alebo ihrisko, ktorého snahou je docieliť vzájomné interaktívne pôsobenie medzi dielami a recipientom – najmä prostredníctvom sluchu a hmatu.

VYSTAVUJÚCI
Natália Dominiková @natalia.dominikova
Kateřina Durďáková @mojakatarina
Adriána Ondrušová @adri_ondru
Katarína Plačková @plackokatarina
Miroslav Šujan @mierawslove

Zdieľať

Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

placko.katarina@gmail.com

421949407754

Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

placko.katarina@gmail.com

421949407754

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, Ateliér Priestor, Katedra teórie a dejín umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. Beata Jablonská, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, Ateliér Priestor, Katedra teórie a dejín umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. Beata Jablonská, PhD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.