FREQUENSEE • Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Onrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

FREQUENSEE

Ako vyzerá emócia? Aký má zvuk?
Konfrontácia s intímnymi pocitmi prostredníctvom dotyku. Prežitie skrytých pocitov na vlastnej koži. Zimomriavky.
Chaos, harmónia, počiatok, koniec, vibračná frekvencia, podnet.
Tmavý, vlhký, hlboký priestor.
Všetko a nič.

Výstava Frequensee v Galérií Hit predstavuje kolaboráciu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, zložených z katedry fotografie – Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, vizuálnej komunikácie – Ateliér Priestor a dejín umenia. Študenti kolektívnou prácou vytvárajú akýsi „očisťujúci“ priestor alebo ihrisko, ktorého snahou je docieliť vzájomné interaktívne pôsobenie medzi dielami a recipientom – najmä prostredníctvom sluchu a hmatu.

VYSTAVUJÚCI
Natália Dominiková @natalia.dominikova
Kateřina Durďáková @mojakatarina
Adriána Ondrušová @adri_ondru
Katarína Plačková @plackokatarina
Miroslav Šujan @mierawslove

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

FREQUENSEE • Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Onrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

FREQUENSEE

Ako vyzerá emócia? Aký má zvuk?
Konfrontácia s intímnymi pocitmi prostredníctvom dotyku. Prežitie skrytých pocitov na vlastnej koži. Zimomriavky.
Chaos, harmónia, počiatok, koniec, vibračná frekvencia, podnet.
Tmavý, vlhký, hlboký priestor.
Všetko a nič.

Výstava Frequensee v Galérií Hit predstavuje kolaboráciu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, zložených z katedry fotografie – Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, vizuálnej komunikácie – Ateliér Priestor a dejín umenia. Študenti kolektívnou prácou vytvárajú akýsi „očisťujúci“ priestor alebo ihrisko, ktorého snahou je docieliť vzájomné interaktívne pôsobenie medzi dielami a recipientom – najmä prostredníctvom sluchu a hmatu.

VYSTAVUJÚCI
Natália Dominiková @natalia.dominikova
Kateřina Durďáková @mojakatarina
Adriána Ondrušová @adri_ondru
Katarína Plačková @plackokatarina
Miroslav Šujan @mierawslove

Zdieľať

FREQUENSEE • Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Onrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

FREQUENSEE

Ako vyzerá emócia? Aký má zvuk?
Konfrontácia s intímnymi pocitmi prostredníctvom dotyku. Prežitie skrytých pocitov na vlastnej koži. Zimomriavky.
Chaos, harmónia, počiatok, koniec, vibračná frekvencia, podnet.
Tmavý, vlhký, hlboký priestor.
Všetko a nič.

Výstava Frequensee v Galérií Hit predstavuje kolaboráciu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, zložených z katedry fotografie – Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, vizuálnej komunikácie – Ateliér Priestor a dejín umenia. Študenti kolektívnou prácou vytvárajú akýsi „očisťujúci“ priestor alebo ihrisko, ktorého snahou je docieliť vzájomné interaktívne pôsobenie medzi dielami a recipientom – najmä prostredníctvom sluchu a hmatu.

VYSTAVUJÚCI
Natália Dominiková @natalia.dominikova
Kateřina Durďáková @mojakatarina
Adriána Ondrušová @adri_ondru
Katarína Plačková @plackokatarina
Miroslav Šujan @mierawslove

Zdieľať

Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

placko.katarina@gmail.com

421949407754

Natália Dominiková, Kateřina Durďáková, Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, Miroslav Šujan

placko.katarina@gmail.com

421949407754

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, Ateliér Priestor, Katedra teórie a dejín umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. Beata Jablonská, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia, Ateliér Priestor, Katedra teórie a dejín umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. Beata Jablonská, PhD.