Event Horizon

Bez času, nie je možná existencia priestoru, takého aký ho poznáme a bez priestoru, nie je možná existencia času takého aký ho poznáme. Naše vnímanie tkvie v ustavičnom spoznávaní oboch, v prepojení s vlastným bytím.

Súbor ponúka nahliadnutie do procesu a nabáda pozorovateľa na nachádzanie nových, vlastných interpretácii. Vytvára otázku o vnímaní času, sprevádza a komunikuje nezávislé, no zároveň interagujúce koncepty a vytvára priestor pre kontemplatívne zamyslenie.

René Lazový

4. roč.

Bc.

øfotografii

Fotografia a nové médiá

rlazovy@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

René Lazový

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?