M I S T A K E S / Sonia Ščepánová

M I S T A K E S

Chyba – odklon od správnosti či od normy, porušenie pravidla. Kto určuje normu, pravidlá či vzorec správnosti? Odpoveď na túto otázku zostáva nepoznaná, no aj tak všetci prahneme po dokonalosti. 

Dokonalosť tkvie v zbavení sa akejkoľvek chyby alebo nedostatku. Tie neodstraňujem no sústredím sa na ne a vyzdvihujem ich, využívam ich ako vizuálny umelecký prvok. 

Bezchybnosť obsahuje všetko to, čo patrí k podstate nejakej veci, čo zodpovedá nejakému ideálu. Pojem dokonalosti závisí od toho, aké významové útvary, najmä kategórie, intervenujú v úvahách o nej. Dokonalosť je povaha toho, čo je dokonalé, čo je úplne dokončené a už nie je schopné nijakého vývoja. 

Publikácia M I S T A K E S  je úplne dokončená, avšak v budúcnosti je schopná ďalšieho vývoja či pokračovania. Ani tento oxymoron neodkrýva skutočnosť či je projekt o chybách bezchybný.   

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

M I S T A K E S / Sonia Ščepánová

M I S T A K E S

Chyba – odklon od správnosti či od normy, porušenie pravidla. Kto určuje normu, pravidlá či vzorec správnosti? Odpoveď na túto otázku zostáva nepoznaná, no aj tak všetci prahneme po dokonalosti. 

Dokonalosť tkvie v zbavení sa akejkoľvek chyby alebo nedostatku. Tie neodstraňujem no sústredím sa na ne a vyzdvihujem ich, využívam ich ako vizuálny umelecký prvok. 

Bezchybnosť obsahuje všetko to, čo patrí k podstate nejakej veci, čo zodpovedá nejakému ideálu. Pojem dokonalosti závisí od toho, aké významové útvary, najmä kategórie, intervenujú v úvahách o nej. Dokonalosť je povaha toho, čo je dokonalé, čo je úplne dokončené a už nie je schopné nijakého vývoja. 

Publikácia M I S T A K E S  je úplne dokončená, avšak v budúcnosti je schopná ďalšieho vývoja či pokračovania. Ani tento oxymoron neodkrýva skutočnosť či je projekt o chybách bezchybný.   

Zdieľať

M I S T A K E S / Sonia Ščepánová

M I S T A K E S

Chyba – odklon od správnosti či od normy, porušenie pravidla. Kto určuje normu, pravidlá či vzorec správnosti? Odpoveď na túto otázku zostáva nepoznaná, no aj tak všetci prahneme po dokonalosti. 

Dokonalosť tkvie v zbavení sa akejkoľvek chyby alebo nedostatku. Tie neodstraňujem no sústredím sa na ne a vyzdvihujem ich, využívam ich ako vizuálny umelecký prvok. 

Bezchybnosť obsahuje všetko to, čo patrí k podstate nejakej veci, čo zodpovedá nejakému ideálu. Pojem dokonalosti závisí od toho, aké významové útvary, najmä kategórie, intervenujú v úvahách o nej. Dokonalosť je povaha toho, čo je dokonalé, čo je úplne dokončené a už nie je schopné nijakého vývoja. 

Publikácia M I S T A K E S  je úplne dokončená, avšak v budúcnosti je schopná ďalšieho vývoja či pokračovania. Ani tento oxymoron neodkrýva skutočnosť či je projekt o chybách bezchybný.   

Zdieľať
Sonia_Ščepánová-78b821af

Sonia Ščepánová

scepansonia@gmail.com

0903767700

Sonia_Ščepánová-78b821af

Sonia Ščepánová

scepansonia@gmail.com

0903767700

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková