M I S T A K E S / Sonia Ščepánová

M I S T A K E S

Chyba – odklon od správnosti či od normy, porušenie pravidla. Kto určuje normu, pravidlá či vzorec správnosti? Odpoveď na túto otázku zostáva nepoznaná, no aj tak všetci prahneme po dokonalosti. 

Dokonalosť tkvie v zbavení sa akejkoľvek chyby alebo nedostatku. Tie neodstraňujem no sústredím sa na ne a vyzdvihujem ich, využívam ich ako vizuálny umelecký prvok. 

Bezchybnosť obsahuje všetko to, čo patrí k podstate nejakej veci, čo zodpovedá nejakému ideálu. Pojem dokonalosti závisí od toho, aké významové útvary, najmä kategórie, intervenujú v úvahách o nej. Dokonalosť je povaha toho, čo je dokonalé, čo je úplne dokončené a už nie je schopné nijakého vývoja. 

Publikácia M I S T A K E S  je úplne dokončená, avšak v budúcnosti je schopná ďalšieho vývoja či pokračovania. Ani tento oxymoron neodkrýva skutočnosť či je projekt o chybách bezchybný.   

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

M I S T A K E S / Sonia Ščepánová

M I S T A K E S

Chyba – odklon od správnosti či od normy, porušenie pravidla. Kto určuje normu, pravidlá či vzorec správnosti? Odpoveď na túto otázku zostáva nepoznaná, no aj tak všetci prahneme po dokonalosti. 

Dokonalosť tkvie v zbavení sa akejkoľvek chyby alebo nedostatku. Tie neodstraňujem no sústredím sa na ne a vyzdvihujem ich, využívam ich ako vizuálny umelecký prvok. 

Bezchybnosť obsahuje všetko to, čo patrí k podstate nejakej veci, čo zodpovedá nejakému ideálu. Pojem dokonalosti závisí od toho, aké významové útvary, najmä kategórie, intervenujú v úvahách o nej. Dokonalosť je povaha toho, čo je dokonalé, čo je úplne dokončené a už nie je schopné nijakého vývoja. 

Publikácia M I S T A K E S  je úplne dokončená, avšak v budúcnosti je schopná ďalšieho vývoja či pokračovania. Ani tento oxymoron neodkrýva skutočnosť či je projekt o chybách bezchybný.   

Zdieľať

M I S T A K E S / Sonia Ščepánová

M I S T A K E S

Chyba – odklon od správnosti či od normy, porušenie pravidla. Kto určuje normu, pravidlá či vzorec správnosti? Odpoveď na túto otázku zostáva nepoznaná, no aj tak všetci prahneme po dokonalosti. 

Dokonalosť tkvie v zbavení sa akejkoľvek chyby alebo nedostatku. Tie neodstraňujem no sústredím sa na ne a vyzdvihujem ich, využívam ich ako vizuálny umelecký prvok. 

Bezchybnosť obsahuje všetko to, čo patrí k podstate nejakej veci, čo zodpovedá nejakému ideálu. Pojem dokonalosti závisí od toho, aké významové útvary, najmä kategórie, intervenujú v úvahách o nej. Dokonalosť je povaha toho, čo je dokonalé, čo je úplne dokončené a už nie je schopné nijakého vývoja. 

Publikácia M I S T A K E S  je úplne dokončená, avšak v budúcnosti je schopná ďalšieho vývoja či pokračovania. Ani tento oxymoron neodkrýva skutočnosť či je projekt o chybách bezchybný.   

Zdieľať
Sonia_Ščepánová-78b821af

Sonia Ščepánová

scepansonia@gmail.com

Sonia_Ščepánová-78b821af

Sonia Ščepánová

scepansonia@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.