Sonáta nežného vrtu

SONÁTA NEŽNÉHO VRTU

Počas jednej  prechádzky mestom som počula vŕtanie v bytovke, ktorú prerábali. To vŕtanie bolo také pekné a melodické, že som musela zastať a na niekoľko minúť sa započúvať. Okoloidúci na mňa len nechápavo pozerali, akoby nepočuli tú istú hudbu, čo ja. Touto prácou chcem apelovať na citlivejšie vnímanie sveta naokolo. Niekedy je to pre mňa naozaj ťažké neuzatvárať sa do seba a neignorovať všetko naokolo. No keď počúvam, dozviem sa zaujímavé veci.

Z nahratých ruchov som zostavila akúsi harmóniu mesta, čím som ich chcela povýšiť z otravného hluku na niečo hodné povšimnutia. Nahrávky sú priradené jednotlivým klávesom rešpektujúc tradičnú diatonickú stupnicu, takže je možné na nástroji hrať aj podľa nôt. Dielo je interaktívne- každý divák si môže vytvoriť vlastnú symfóniu z vecí/zvukov, čo má rád. 

Michaela Prablesková

2. roč.

Bc.

protoateliér

Fotografia a nové médiá

michaela.prableskova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Michaela Prablesková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?