Sonáta nežného vrtu • Michaela Prablesková

Sonáta nežného vrtu

SONÁTA NEŽNÉHO VRTU

Počas jednej  prechádzky mestom som počula vŕtanie v bytovke, ktorú prerábali. To vŕtanie bolo také pekné a melodické, že som musela zastať a na niekoľko minúť sa započúvať. Okoloidúci na mňa len nechápavo pozerali, akoby nepočuli tú istú hudbu, čo ja. Touto prácou chcem apelovať na citlivejšie vnímanie sveta naokolo. Niekedy je to pre mňa naozaj ťažké neuzatvárať sa do seba a neignorovať všetko naokolo. No keď počúvam, dozviem sa zaujímavé veci.

Z nahratých ruchov som zostavila akúsi harmóniu mesta, čím som ich chcela povýšiť z otravného hluku na niečo hodné povšimnutia. Nahrávky sú priradené jednotlivým klávesom rešpektujúc tradičnú diatonickú stupnicu, takže je možné na nástroji hrať aj podľa nôt. Dielo je interaktívne- každý divák si môže vytvoriť vlastnú symfóniu z vecí/zvukov, čo má rád. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Sonáta nežného vrtu • Michaela Prablesková

Sonáta nežného vrtu

SONÁTA NEŽNÉHO VRTU

Počas jednej  prechádzky mestom som počula vŕtanie v bytovke, ktorú prerábali. To vŕtanie bolo také pekné a melodické, že som musela zastať a na niekoľko minúť sa započúvať. Okoloidúci na mňa len nechápavo pozerali, akoby nepočuli tú istú hudbu, čo ja. Touto prácou chcem apelovať na citlivejšie vnímanie sveta naokolo. Niekedy je to pre mňa naozaj ťažké neuzatvárať sa do seba a neignorovať všetko naokolo. No keď počúvam, dozviem sa zaujímavé veci.

Z nahratých ruchov som zostavila akúsi harmóniu mesta, čím som ich chcela povýšiť z otravného hluku na niečo hodné povšimnutia. Nahrávky sú priradené jednotlivým klávesom rešpektujúc tradičnú diatonickú stupnicu, takže je možné na nástroji hrať aj podľa nôt. Dielo je interaktívne- každý divák si môže vytvoriť vlastnú symfóniu z vecí/zvukov, čo má rád. 

Zdieľať

Sonáta nežného vrtu • Michaela Prablesková

Sonáta nežného vrtu

SONÁTA NEŽNÉHO VRTU

Počas jednej  prechádzky mestom som počula vŕtanie v bytovke, ktorú prerábali. To vŕtanie bolo také pekné a melodické, že som musela zastať a na niekoľko minúť sa započúvať. Okoloidúci na mňa len nechápavo pozerali, akoby nepočuli tú istú hudbu, čo ja. Touto prácou chcem apelovať na citlivejšie vnímanie sveta naokolo. Niekedy je to pre mňa naozaj ťažké neuzatvárať sa do seba a neignorovať všetko naokolo. No keď počúvam, dozviem sa zaujímavé veci.

Z nahratých ruchov som zostavila akúsi harmóniu mesta, čím som ich chcela povýšiť z otravného hluku na niečo hodné povšimnutia. Nahrávky sú priradené jednotlivým klávesom rešpektujúc tradičnú diatonickú stupnicu, takže je možné na nástroji hrať aj podľa nôt. Dielo je interaktívne- každý divák si môže vytvoriť vlastnú symfóniu z vecí/zvukov, čo má rád. 

Zdieľať
menubox2-c4bfad13

Michaela Prablesková

michaela.prableskova@gmail.com

menubox2-c4bfad13

Michaela Prablesková

michaela.prableskova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

protoateliér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

protoateliér

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.