O • Viktória Komárová

O

Túlam sa na miestach neznámeho mesta. Príroda ako útočisko, ako spojenec. Prechádzam sa a sledujem. Som pozorovateľom jestvujúceho sveta a hlavnou postavou v tom svojom fiktívnom.

Robím krok vpred. Dostávam sa k novým miestam, novým ľuďom. Sme vzájomne neznámi.

Môžem začať novú etapu; nechať za sebou neistoty a strasti minula, na chvíľu vstúpiť do deja prítomnosti a byť jej súčasťou.

Stojím na mieste. Znovu som v tom zvláštnom akte prežívania. Zvykám si na samotu, no cnie sa mi po blízkosti, po domove.

Akosi neviem vykročiť z toho začarovaného kruhu pochybností.

 

 

Ako študentka prvého ročníka som prišla študovať a žiť do Bratislavy – mesto mne cudzie.  Takže ako cudzinec sa nachádzam v pozícii pozorovateľa, zoznamujúceho sa s novým prostredím. 

Do fotografií som pretavila svoje pocity, ktorými som sa intuitívne riadila. Som neprestajne mysliacim človekom a častokrát sa utápam vo vlastných myšlienkach, emóciách, obavách, ktoré ovplyvňujú môj každodenný život. Začiatky nových etáp nie sú práve mojou silnou stránkou a tak sa ocitám v akomsi pomyselnom kruhu. Robím kroky, no nikam sa nehýbem. Stretávam ľudí, no sú mi cudzí. Pocity clivoty po poznanom, po blízkosti sa stávajú čoraz intenzívnejšími a ja zostávam odkázaná na samotu. Pochybnosti z neznáma ma zväzujú a nevedomky ovplyvňujú moje pohnútky.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

O • Viktória Komárová

O

Túlam sa na miestach neznámeho mesta. Príroda ako útočisko, ako spojenec. Prechádzam sa a sledujem. Som pozorovateľom jestvujúceho sveta a hlavnou postavou v tom svojom fiktívnom.

Robím krok vpred. Dostávam sa k novým miestam, novým ľuďom. Sme vzájomne neznámi.

Môžem začať novú etapu; nechať za sebou neistoty a strasti minula, na chvíľu vstúpiť do deja prítomnosti a byť jej súčasťou.

Stojím na mieste. Znovu som v tom zvláštnom akte prežívania. Zvykám si na samotu, no cnie sa mi po blízkosti, po domove.

Akosi neviem vykročiť z toho začarovaného kruhu pochybností.

 

 

Ako študentka prvého ročníka som prišla študovať a žiť do Bratislavy – mesto mne cudzie.  Takže ako cudzinec sa nachádzam v pozícii pozorovateľa, zoznamujúceho sa s novým prostredím. 

Do fotografií som pretavila svoje pocity, ktorými som sa intuitívne riadila. Som neprestajne mysliacim človekom a častokrát sa utápam vo vlastných myšlienkach, emóciách, obavách, ktoré ovplyvňujú môj každodenný život. Začiatky nových etáp nie sú práve mojou silnou stránkou a tak sa ocitám v akomsi pomyselnom kruhu. Robím kroky, no nikam sa nehýbem. Stretávam ľudí, no sú mi cudzí. Pocity clivoty po poznanom, po blízkosti sa stávajú čoraz intenzívnejšími a ja zostávam odkázaná na samotu. Pochybnosti z neznáma ma zväzujú a nevedomky ovplyvňujú moje pohnútky.

Zdieľať

O • Viktória Komárová

O

Túlam sa na miestach neznámeho mesta. Príroda ako útočisko, ako spojenec. Prechádzam sa a sledujem. Som pozorovateľom jestvujúceho sveta a hlavnou postavou v tom svojom fiktívnom.

Robím krok vpred. Dostávam sa k novým miestam, novým ľuďom. Sme vzájomne neznámi.

Môžem začať novú etapu; nechať za sebou neistoty a strasti minula, na chvíľu vstúpiť do deja prítomnosti a byť jej súčasťou.

Stojím na mieste. Znovu som v tom zvláštnom akte prežívania. Zvykám si na samotu, no cnie sa mi po blízkosti, po domove.

Akosi neviem vykročiť z toho začarovaného kruhu pochybností.

 

 

Ako študentka prvého ročníka som prišla študovať a žiť do Bratislavy – mesto mne cudzie.  Takže ako cudzinec sa nachádzam v pozícii pozorovateľa, zoznamujúceho sa s novým prostredím. 

Do fotografií som pretavila svoje pocity, ktorými som sa intuitívne riadila. Som neprestajne mysliacim človekom a častokrát sa utápam vo vlastných myšlienkach, emóciách, obavách, ktoré ovplyvňujú môj každodenný život. Začiatky nových etáp nie sú práve mojou silnou stránkou a tak sa ocitám v akomsi pomyselnom kruhu. Robím kroky, no nikam sa nehýbem. Stretávam ľudí, no sú mi cudzí. Pocity clivoty po poznanom, po blízkosti sa stávajú čoraz intenzívnejšími a ja zostávam odkázaná na samotu. Pochybnosti z neznáma ma zväzujú a nevedomky ovplyvňujú moje pohnútky.

Zdieľať

Viktória Komárová

viktoriakomarova44@gmail.com

0917184487

Viktória Komárová

viktoriakomarova44@gmail.com

0917184487

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.