OBSERVATION • René Lazový

Observation

Ľudstvo nedokáže predpovedať budúce následky svojich akcií voči planéte. Jednoznačné riešenie pre enviromentálne problémy zatiaľ nenachádza. Vie iba to, ako ich zapríčinilo. Pozorovaním prebiehajúcej klimatickej zmeny nadobúda nové poznatky pre jej následný výskum a vypracovanie nových teórií pre jej zvrátenie. 

Observácia vytvára príležitosť pre reflexiu klimatického stavu planéty. Umožňuje to pomocou artefaktu, ktorý slúži ako senzor – médium vytvárajúci odraz klímy. Artefakt je naplnený vodou, senzorickou látkou reagujúcou na vnemy počasia v prírode. Výzor a stav artefaktu sa mení podľa svetla, počasia a ročného obdobia. Produkuje nové, okamžite plynúce dáta.

Jedinečnosť odrazu hladiny je podmienená osobnou kontempláciou nad jeho formou. Jej podoba je premenlivá a nestála. 

 

https://observation.myportfolio.com

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

OBSERVATION • René Lazový

Observation

Ľudstvo nedokáže predpovedať budúce následky svojich akcií voči planéte. Jednoznačné riešenie pre enviromentálne problémy zatiaľ nenachádza. Vie iba to, ako ich zapríčinilo. Pozorovaním prebiehajúcej klimatickej zmeny nadobúda nové poznatky pre jej následný výskum a vypracovanie nových teórií pre jej zvrátenie. 

Observácia vytvára príležitosť pre reflexiu klimatického stavu planéty. Umožňuje to pomocou artefaktu, ktorý slúži ako senzor – médium vytvárajúci odraz klímy. Artefakt je naplnený vodou, senzorickou látkou reagujúcou na vnemy počasia v prírode. Výzor a stav artefaktu sa mení podľa svetla, počasia a ročného obdobia. Produkuje nové, okamžite plynúce dáta.

Jedinečnosť odrazu hladiny je podmienená osobnou kontempláciou nad jeho formou. Jej podoba je premenlivá a nestála. 

 

https://observation.myportfolio.com

Zdieľať

OBSERVATION • René Lazový

Observation

Ľudstvo nedokáže predpovedať budúce následky svojich akcií voči planéte. Jednoznačné riešenie pre enviromentálne problémy zatiaľ nenachádza. Vie iba to, ako ich zapríčinilo. Pozorovaním prebiehajúcej klimatickej zmeny nadobúda nové poznatky pre jej následný výskum a vypracovanie nových teórií pre jej zvrátenie. 

Observácia vytvára príležitosť pre reflexiu klimatického stavu planéty. Umožňuje to pomocou artefaktu, ktorý slúži ako senzor – médium vytvárajúci odraz klímy. Artefakt je naplnený vodou, senzorickou látkou reagujúcou na vnemy počasia v prírode. Výzor a stav artefaktu sa mení podľa svetla, počasia a ročného obdobia. Produkuje nové, okamžite plynúce dáta.

Jedinečnosť odrazu hladiny je podmienená osobnou kontempláciou nad jeho formou. Jej podoba je premenlivá a nestála. 

 

https://observation.myportfolio.com

Zdieľať
Rene-Lazovy-observation_-1-a5495994

René Lazový

rlazovy@gmail.com

Rene-Lazovy-observation_-1-a5495994

René Lazový

rlazovy@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér ø fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD., Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér ø fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD., Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.