Observation

Ľudstvo nedokáže predpovedať budúce následky svojich akcií voči planéte. Jednoznačné riešenie pre enviromentálne problémy zatiaľ nenachádza. Vie iba to, ako ich zapríčinilo. Pozorovaním prebiehajúcej klimatickej zmeny nadobúda nové poznatky pre jej následný výskum a vypracovanie nových teórií pre jej zvrátenie. 

Observácia vytvára príležitosť pre reflexiu klimatického stavu planéty. Umožňuje to pomocou artefaktu, ktorý slúži ako senzor – médium vytvárajúci odraz klímy. Artefakt je naplnený vodou, senzorickou látkou reagujúcou na vnemy počasia v prírode. Výzor a stav artefaktu sa mení podľa svetla, počasia a ročného obdobia. Produkuje nové, okamžite plynúce dáta.

Jedinečnosť odrazu hladiny je podmienená osobnou kontempláciou nad jeho formou. Jej podoba je premenlivá a nestála. 

 

https://observation.myportfolio.com

René Lazový

3. roč.

Bc.

Ateliér ø fotografii

Fotografia a nové médiá

rlazovy@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

René Lazový

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?