DOLNÉ HONY.project • RENÉ LAZOVÝ

DOLNÉ HONY.project

Dolné Hony sú okrajová časť Bratislavy známa pre svoju históriu spojenú s problémom s drogami a životom sociálne slabších vrstiev. Prirodzený rast hlavného mesta postupne pohlcuje aj posledné, problematické časti sídlisk. Nová prospernejšia súčasnosť sa na tomto mieste každodenne stretáva so svojou surovou minulosťou a sociálne problémy sú riešené ich marginalizáciou. 

Dielo podáva výpoveď o stave ulíc a sídlisk časti mesta. Takmer exotizujúca, estetická konzervácia miest v podobe fotografii je navracaná do všednej, surovej reality pomocou livestreamu z bezpečnostnej kamery. Kompozícia zobrazuje stojisko zberných nádob na odpad ako miesto stretu členov zo všetkých vrstiev spoločnosti. 

Projekt tiež nabáda na otázku kolonizovania miest a subkultúr za účelom tvorby a následnej komodifikácie umenia. Urbánna krajina, ktorej súčasťou sú jej ľudia, objekty a architektúra dotvára svoju vlastnú autentickú pouličnú kultúru.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

DOLNÉ HONY.project • RENÉ LAZOVÝ

DOLNÉ HONY.project

Dolné Hony sú okrajová časť Bratislavy známa pre svoju históriu spojenú s problémom s drogami a životom sociálne slabších vrstiev. Prirodzený rast hlavného mesta postupne pohlcuje aj posledné, problematické časti sídlisk. Nová prospernejšia súčasnosť sa na tomto mieste každodenne stretáva so svojou surovou minulosťou a sociálne problémy sú riešené ich marginalizáciou. 

Dielo podáva výpoveď o stave ulíc a sídlisk časti mesta. Takmer exotizujúca, estetická konzervácia miest v podobe fotografii je navracaná do všednej, surovej reality pomocou livestreamu z bezpečnostnej kamery. Kompozícia zobrazuje stojisko zberných nádob na odpad ako miesto stretu členov zo všetkých vrstiev spoločnosti. 

Projekt tiež nabáda na otázku kolonizovania miest a subkultúr za účelom tvorby a následnej komodifikácie umenia. Urbánna krajina, ktorej súčasťou sú jej ľudia, objekty a architektúra dotvára svoju vlastnú autentickú pouličnú kultúru.

Zdieľať

DOLNÉ HONY.project • RENÉ LAZOVÝ

DOLNÉ HONY.project

Dolné Hony sú okrajová časť Bratislavy známa pre svoju históriu spojenú s problémom s drogami a životom sociálne slabších vrstiev. Prirodzený rast hlavného mesta postupne pohlcuje aj posledné, problematické časti sídlisk. Nová prospernejšia súčasnosť sa na tomto mieste každodenne stretáva so svojou surovou minulosťou a sociálne problémy sú riešené ich marginalizáciou. 

Dielo podáva výpoveď o stave ulíc a sídlisk časti mesta. Takmer exotizujúca, estetická konzervácia miest v podobe fotografii je navracaná do všednej, surovej reality pomocou livestreamu z bezpečnostnej kamery. Kompozícia zobrazuje stojisko zberných nádob na odpad ako miesto stretu členov zo všetkých vrstiev spoločnosti. 

Projekt tiež nabáda na otázku kolonizovania miest a subkultúr za účelom tvorby a následnej komodifikácie umenia. Urbánna krajina, ktorej súčasťou sú jej ľudia, objekty a architektúra dotvára svoju vlastnú autentickú pouličnú kultúru.

Zdieľať
renelazovy_dolnehony7-13a6dcc7

René Lazový

rlazovy@gmail.com

renelazovy_dolnehony7-13a6dcc7

René Lazový

rlazovy@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

VVV (vizuálne. verbálne. verejné)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Katarína Hládeková, Dávid Koronczi

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

VVV (vizuálne. verbálne. verejné)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Katarína Hládeková, Dávid Koronczi

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.