DOLNÉ HONY.project • RENÉ LAZOVÝ

DOLNÉ HONY.project

Dolné Hony sú okrajová časť Bratislavy známa pre svoju históriu spojenú s problémom s drogami a životom sociálne slabších vrstiev. Prirodzený rast hlavného mesta postupne pohlcuje aj posledné, problematické časti sídlisk. Nová prospernejšia súčasnosť sa na tomto mieste každodenne stretáva so svojou surovou minulosťou a sociálne problémy sú riešené ich marginalizáciou. 

Dielo podáva výpoveď o stave ulíc a sídlisk časti mesta. Takmer exotizujúca, estetická konzervácia miest v podobe fotografii je navracaná do všednej, surovej reality pomocou livestreamu z bezpečnostnej kamery. Kompozícia zobrazuje stojisko zberných nádob na odpad ako miesto stretu členov zo všetkých vrstiev spoločnosti. 

Projekt tiež nabáda na otázku kolonizovania miest a subkultúr za účelom tvorby a následnej komodifikácie umenia. Urbánna krajina, ktorej súčasťou sú jej ľudia, objekty a architektúra dotvára svoju vlastnú autentickú pouličnú kultúru.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

DOLNÉ HONY.project • RENÉ LAZOVÝ

DOLNÉ HONY.project

Dolné Hony sú okrajová časť Bratislavy známa pre svoju históriu spojenú s problémom s drogami a životom sociálne slabších vrstiev. Prirodzený rast hlavného mesta postupne pohlcuje aj posledné, problematické časti sídlisk. Nová prospernejšia súčasnosť sa na tomto mieste každodenne stretáva so svojou surovou minulosťou a sociálne problémy sú riešené ich marginalizáciou. 

Dielo podáva výpoveď o stave ulíc a sídlisk časti mesta. Takmer exotizujúca, estetická konzervácia miest v podobe fotografii je navracaná do všednej, surovej reality pomocou livestreamu z bezpečnostnej kamery. Kompozícia zobrazuje stojisko zberných nádob na odpad ako miesto stretu členov zo všetkých vrstiev spoločnosti. 

Projekt tiež nabáda na otázku kolonizovania miest a subkultúr za účelom tvorby a následnej komodifikácie umenia. Urbánna krajina, ktorej súčasťou sú jej ľudia, objekty a architektúra dotvára svoju vlastnú autentickú pouličnú kultúru.

Zdieľať

DOLNÉ HONY.project • RENÉ LAZOVÝ

DOLNÉ HONY.project

Dolné Hony sú okrajová časť Bratislavy známa pre svoju históriu spojenú s problémom s drogami a životom sociálne slabších vrstiev. Prirodzený rast hlavného mesta postupne pohlcuje aj posledné, problematické časti sídlisk. Nová prospernejšia súčasnosť sa na tomto mieste každodenne stretáva so svojou surovou minulosťou a sociálne problémy sú riešené ich marginalizáciou. 

Dielo podáva výpoveď o stave ulíc a sídlisk časti mesta. Takmer exotizujúca, estetická konzervácia miest v podobe fotografii je navracaná do všednej, surovej reality pomocou livestreamu z bezpečnostnej kamery. Kompozícia zobrazuje stojisko zberných nádob na odpad ako miesto stretu členov zo všetkých vrstiev spoločnosti. 

Projekt tiež nabáda na otázku kolonizovania miest a subkultúr za účelom tvorby a následnej komodifikácie umenia. Urbánna krajina, ktorej súčasťou sú jej ľudia, objekty a architektúra dotvára svoju vlastnú autentickú pouličnú kultúru.

Zdieľať
renelazovy_dolnehony7-13a6dcc7

René Lazový

rlazovy@gmail.com

renelazovy_dolnehony7-13a6dcc7

René Lazový

rlazovy@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

VVV (vizuálne. verbálne. verejné)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Katarína Hládeková, Dávid Koronczi

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

VVV (vizuálne. verbálne. verejné)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Katarína Hládeková, Dávid Koronczi