Coral bleaching • René Lazový

Coral bleaching

Coral bleaching je udalosť spôsobená klimatickou zmenou, pri ktorej je symbiotický vzťah riasy zooxanthellae žijúcej v tkanive korálu, narušený nevhodnými podmienkami, akými je najčastejšie zvýšená teplota oceánu. Narušením rovnováhy korál následne vybledne a ocitá sa v kritickom stave medzi životom a pomalým umieraním.
Korálové útesy sú jednými z najstarších a najväčších superorganizmov na planéte. Je predpokladané, že na dôsledky klimatickej zmeny vymrie v 21.storočí až 90% celkovej populácie korálov, čo by malo obrovské následky nie len na život v oceáne ale aj mimo neho.

Skenovanie organizmu a následná modelácia do digitálne deformovanej podoby vo virtuálnej realite skúma anthropocennú epochu zeme, pozíciu ľudskej rasy a jej vplyv na životné prostredie ako jej dominantného živočícha. Vytvorením paralelnej virtuálnej formy živočíchov v digitálnej realite je možné vnímať ako schopnosť manipulovať životným a evolučným procesom, celými formami živých organizmov. Zachytením korálu v kritickom medzistave je organizmus umiestnený do pozície sterilnej digitálnej imortality.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Coral bleaching • René Lazový

Coral bleaching

Coral bleaching je udalosť spôsobená klimatickou zmenou, pri ktorej je symbiotický vzťah riasy zooxanthellae žijúcej v tkanive korálu, narušený nevhodnými podmienkami, akými je najčastejšie zvýšená teplota oceánu. Narušením rovnováhy korál následne vybledne a ocitá sa v kritickom stave medzi životom a pomalým umieraním.
Korálové útesy sú jednými z najstarších a najväčších superorganizmov na planéte. Je predpokladané, že na dôsledky klimatickej zmeny vymrie v 21.storočí až 90% celkovej populácie korálov, čo by malo obrovské následky nie len na život v oceáne ale aj mimo neho.

Skenovanie organizmu a následná modelácia do digitálne deformovanej podoby vo virtuálnej realite skúma anthropocennú epochu zeme, pozíciu ľudskej rasy a jej vplyv na životné prostredie ako jej dominantného živočícha. Vytvorením paralelnej virtuálnej formy živočíchov v digitálnej realite je možné vnímať ako schopnosť manipulovať životným a evolučným procesom, celými formami živých organizmov. Zachytením korálu v kritickom medzistave je organizmus umiestnený do pozície sterilnej digitálnej imortality.

Zdieľať

Coral bleaching • René Lazový

Coral bleaching

Coral bleaching je udalosť spôsobená klimatickou zmenou, pri ktorej je symbiotický vzťah riasy zooxanthellae žijúcej v tkanive korálu, narušený nevhodnými podmienkami, akými je najčastejšie zvýšená teplota oceánu. Narušením rovnováhy korál následne vybledne a ocitá sa v kritickom stave medzi životom a pomalým umieraním.
Korálové útesy sú jednými z najstarších a najväčších superorganizmov na planéte. Je predpokladané, že na dôsledky klimatickej zmeny vymrie v 21.storočí až 90% celkovej populácie korálov, čo by malo obrovské následky nie len na život v oceáne ale aj mimo neho.

Skenovanie organizmu a následná modelácia do digitálne deformovanej podoby vo virtuálnej realite skúma anthropocennú epochu zeme, pozíciu ľudskej rasy a jej vplyv na životné prostredie ako jej dominantného živočícha. Vytvorením paralelnej virtuálnej formy živočíchov v digitálnej realite je možné vnímať ako schopnosť manipulovať životným a evolučným procesom, celými formami živých organizmov. Zachytením korálu v kritickom medzistave je organizmus umiestnený do pozície sterilnej digitálnej imortality.

Zdieľať
renelazovy7_1-dad04d6b

René Lazový

rlazovy@gmail.com

renelazovy7_1-dad04d6b

René Lazový

rlazovy@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Atelier Fotografia Realita Konštrukcia / AFRK

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc.Mgr.art Jana Hojstričova ArtD., doc.Mgr.art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Atelier Fotografia Realita Konštrukcia / AFRK

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc.Mgr.art Jana Hojstričova ArtD., doc.Mgr.art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.