Coral bleaching • René Lazový

Coral bleaching

Coral bleaching je udalosť spôsobená klimatickou zmenou, pri ktorej je symbiotický vzťah riasy zooxanthellae žijúcej v tkanive korálu, narušený nevhodnými podmienkami, akými je najčastejšie zvýšená teplota oceánu. Narušením rovnováhy korál následne vybledne a ocitá sa v kritickom stave medzi životom a pomalým umieraním.
Korálové útesy sú jednými z najstarších a najväčších superorganizmov na planéte. Je predpokladané, že na dôsledky klimatickej zmeny vymrie v 21.storočí až 90% celkovej populácie korálov, čo by malo obrovské následky nie len na život v oceáne ale aj mimo neho.

Skenovanie organizmu a následná modelácia do digitálne deformovanej podoby vo virtuálnej realite skúma anthropocennú epochu zeme, pozíciu ľudskej rasy a jej vplyv na životné prostredie ako jej dominantného živočícha. Vytvorením paralelnej virtuálnej formy živočíchov v digitálnej realite je možné vnímať ako schopnosť manipulovať životným a evolučným procesom, celými formami živých organizmov. Zachytením korálu v kritickom medzistave je organizmus umiestnený do pozície sterilnej digitálnej imortality.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Coral bleaching • René Lazový

Coral bleaching

Coral bleaching je udalosť spôsobená klimatickou zmenou, pri ktorej je symbiotický vzťah riasy zooxanthellae žijúcej v tkanive korálu, narušený nevhodnými podmienkami, akými je najčastejšie zvýšená teplota oceánu. Narušením rovnováhy korál následne vybledne a ocitá sa v kritickom stave medzi životom a pomalým umieraním.
Korálové útesy sú jednými z najstarších a najväčších superorganizmov na planéte. Je predpokladané, že na dôsledky klimatickej zmeny vymrie v 21.storočí až 90% celkovej populácie korálov, čo by malo obrovské následky nie len na život v oceáne ale aj mimo neho.

Skenovanie organizmu a následná modelácia do digitálne deformovanej podoby vo virtuálnej realite skúma anthropocennú epochu zeme, pozíciu ľudskej rasy a jej vplyv na životné prostredie ako jej dominantného živočícha. Vytvorením paralelnej virtuálnej formy živočíchov v digitálnej realite je možné vnímať ako schopnosť manipulovať životným a evolučným procesom, celými formami živých organizmov. Zachytením korálu v kritickom medzistave je organizmus umiestnený do pozície sterilnej digitálnej imortality.

Zdieľať

Coral bleaching • René Lazový

Coral bleaching

Coral bleaching je udalosť spôsobená klimatickou zmenou, pri ktorej je symbiotický vzťah riasy zooxanthellae žijúcej v tkanive korálu, narušený nevhodnými podmienkami, akými je najčastejšie zvýšená teplota oceánu. Narušením rovnováhy korál následne vybledne a ocitá sa v kritickom stave medzi životom a pomalým umieraním.
Korálové útesy sú jednými z najstarších a najväčších superorganizmov na planéte. Je predpokladané, že na dôsledky klimatickej zmeny vymrie v 21.storočí až 90% celkovej populácie korálov, čo by malo obrovské následky nie len na život v oceáne ale aj mimo neho.

Skenovanie organizmu a následná modelácia do digitálne deformovanej podoby vo virtuálnej realite skúma anthropocennú epochu zeme, pozíciu ľudskej rasy a jej vplyv na životné prostredie ako jej dominantného živočícha. Vytvorením paralelnej virtuálnej formy živočíchov v digitálnej realite je možné vnímať ako schopnosť manipulovať životným a evolučným procesom, celými formami živých organizmov. Zachytením korálu v kritickom medzistave je organizmus umiestnený do pozície sterilnej digitálnej imortality.

Zdieľať
renelazovy7_1-dad04d6b

René Lazový

rlazovy@gmail.com

renelazovy7_1-dad04d6b

René Lazový

rlazovy@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Atelier Fotografia Realita Konštrukcia / AFRK

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc.Mgr.art Jana Hojstričova ArtD., doc.Mgr.art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Atelier Fotografia Realita Konštrukcia / AFRK

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc.Mgr.art Jana Hojstričova ArtD., doc.Mgr.art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.