Alma mater • Mária Šimová

Alma Mater

Škola, ako Alma mater – matka živiteľka, ktorá nás živí nielen informáciami, ale nám aj dáva priestor na kreativitu, posun a rast. Vytvorila som sériu magnetických obrazov, fungujúcich na princípe koláže. Vyhľadávala som objekty a fragmenty z protstredia školy, s ktorými sa stretávame denne – káva, buffet, pagáče alebo nápisy atď.. Spájala som ich tak, aby vytvárali vizuál so spomienkou a vtipným podtextom. Výsledkom, okrem desiatich nástenných magnetických obrazov a tlačenej formy v podobe pohľadníc, bolo aj jedenáste voľné pole, na ktoré bolo možné vytvoriť si z malých magnetických častí vlastný spomienkový obrázok.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Alma mater • Mária Šimová

Alma Mater

Škola, ako Alma mater – matka živiteľka, ktorá nás živí nielen informáciami, ale nám aj dáva priestor na kreativitu, posun a rast. Vytvorila som sériu magnetických obrazov, fungujúcich na princípe koláže. Vyhľadávala som objekty a fragmenty z protstredia školy, s ktorými sa stretávame denne – káva, buffet, pagáče alebo nápisy atď.. Spájala som ich tak, aby vytvárali vizuál so spomienkou a vtipným podtextom. Výsledkom, okrem desiatich nástenných magnetických obrazov a tlačenej formy v podobe pohľadníc, bolo aj jedenáste voľné pole, na ktoré bolo možné vytvoriť si z malých magnetických častí vlastný spomienkový obrázok.

Zdieľať

Alma mater • Mária Šimová

Alma Mater

Škola, ako Alma mater – matka živiteľka, ktorá nás živí nielen informáciami, ale nám aj dáva priestor na kreativitu, posun a rast. Vytvorila som sériu magnetických obrazov, fungujúcich na princípe koláže. Vyhľadávala som objekty a fragmenty z protstredia školy, s ktorými sa stretávame denne – káva, buffet, pagáče alebo nápisy atď.. Spájala som ich tak, aby vytvárali vizuál so spomienkou a vtipným podtextom. Výsledkom, okrem desiatich nástenných magnetických obrazov a tlačenej formy v podobe pohľadníc, bolo aj jedenáste voľné pole, na ktoré bolo možné vytvoriť si z malých magnetických častí vlastný spomienkový obrázok.

Zdieľať

Mária Šimová

simova.mariaa@gmail.com

Mária Šimová

simova.mariaa@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Jana Ilková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Jana Ilková, ArtD.