Človek a krajina • Sára Antalová

Človek a krajina

Séria dokumentárnych fotografií na tému “človek a krajina” zobrazuje izolovanú skupinu pastierov,žijúcich v tichom súlade s prírodou. Týchto ľudí som po dobu dvoch rokov mlčky pozorovala ažsom nabrala odvahu osloviť ich s týmto projektom. Na pastvinách, obklopení horami sa starajú o dobytok veľmi etickým a ekologickým spôsobom. Na úkor ich osobného života sa teda rozhodli ten svoj prežiť v izolácii so zvieratami na salaši.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Človek a krajina • Sára Antalová

Človek a krajina

Séria dokumentárnych fotografií na tému “človek a krajina” zobrazuje izolovanú skupinu pastierov,žijúcich v tichom súlade s prírodou. Týchto ľudí som po dobu dvoch rokov mlčky pozorovala ažsom nabrala odvahu osloviť ich s týmto projektom. Na pastvinách, obklopení horami sa starajú o dobytok veľmi etickým a ekologickým spôsobom. Na úkor ich osobného života sa teda rozhodli ten svoj prežiť v izolácii so zvieratami na salaši.

Zdieľať

Človek a krajina • Sára Antalová

Človek a krajina

Séria dokumentárnych fotografií na tému “človek a krajina” zobrazuje izolovanú skupinu pastierov,žijúcich v tichom súlade s prírodou. Týchto ľudí som po dobu dvoch rokov mlčky pozorovala ažsom nabrala odvahu osloviť ich s týmto projektom. Na pastvinách, obklopení horami sa starajú o dobytok veľmi etickým a ekologickým spôsobom. Na úkor ich osobného života sa teda rozhodli ten svoj prežiť v izolácii so zvieratami na salaši.

Zdieľať

Sára Antalová

sara.antalova@hotmail.com

Sára Antalová

sara.antalova@hotmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.