Ruinizácia/rozpracovanosť

 

Na pozadí súčasnej situácii reflektujem a portrétujem osoby, ktoré sa stali obeťami násilia, nenávisti či ataku. Touto sériou by som chcela poukázať na dopad ruinizácie jednotlivcov, ktorá postupne prerastá do ruinizácie a následne polarizácie spoločnosti. Portréty obetí sú tichou výpoveďou a dialógom medzi fotografom, fotografovaným a divákom. Pomedzi civilné portréty osôb prepletám pocitové výjavy, ktoré vyjadrujú nesúhlas s problematikou ruinizácie jednotlivca. Celú sériu doplňujem o textové výjavy vo verejnom priestore, ktoré fungujú ako forma anonymného formátu.

 

 

 

Regarding current situation, I am reflecting and portraying people who have been victims of violence, hatred or attack. With this series I would like to highlight the impact of ruination of individuals which gradually grows into ruination and consequently polarization of society. The portraits of the victims are standing as silent statements and dialogues between the photographer, photographed and the  viewer. Interwoven between the civilian portraits of people are emotional scenes that express disagreement with the issue of ruination of an individual. I complement the whole series with textual scenes in public space that function as a form of anonymous format.

 

 

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Sára Antalová

Ruinizácia/rozpracovanosť

 

Na pozadí súčasnej situácii reflektujem a portrétujem osoby, ktoré sa stali obeťami násilia, nenávisti či ataku. Touto sériou by som chcela poukázať na dopad ruinizácie jednotlivcov, ktorá postupne prerastá do ruinizácie a následne polarizácie spoločnosti. Portréty obetí sú tichou výpoveďou a dialógom medzi fotografom, fotografovaným a divákom. Pomedzi civilné portréty osôb prepletám pocitové výjavy, ktoré vyjadrujú nesúhlas s problematikou ruinizácie jednotlivca. Celú sériu doplňujem o textové výjavy vo verejnom priestore, ktoré fungujú ako forma anonymného formátu.

 

 

 

Regarding current situation, I am reflecting and portraying people who have been victims of violence, hatred or attack. With this series I would like to highlight the impact of ruination of individuals which gradually grows into ruination and consequently polarization of society. The portraits of the victims are standing as silent statements and dialogues between the photographer, photographed and the  viewer. Interwoven between the civilian portraits of people are emotional scenes that express disagreement with the issue of ruination of an individual. I complement the whole series with textual scenes in public space that function as a form of anonymous format.

 

 

Zdieľať

Ruinizácia/rozpracovanosť

 

Na pozadí súčasnej situácii reflektujem a portrétujem osoby, ktoré sa stali obeťami násilia, nenávisti či ataku. Touto sériou by som chcela poukázať na dopad ruinizácie jednotlivcov, ktorá postupne prerastá do ruinizácie a následne polarizácie spoločnosti. Portréty obetí sú tichou výpoveďou a dialógom medzi fotografom, fotografovaným a divákom. Pomedzi civilné portréty osôb prepletám pocitové výjavy, ktoré vyjadrujú nesúhlas s problematikou ruinizácie jednotlivca. Celú sériu doplňujem o textové výjavy vo verejnom priestore, ktoré fungujú ako forma anonymného formátu.

 

 

 

Regarding current situation, I am reflecting and portraying people who have been victims of violence, hatred or attack. With this series I would like to highlight the impact of ruination of individuals which gradually grows into ruination and consequently polarization of society. The portraits of the victims are standing as silent statements and dialogues between the photographer, photographed and the  viewer. Interwoven between the civilian portraits of people are emotional scenes that express disagreement with the issue of ruination of an individual. I complement the whole series with textual scenes in public space that function as a form of anonymous format.

 

 

Zdieľať
ISIMG-698591-2-db5ddc14

Sára Antalová

sara.antalova@hotmail.com

ISIMG-698591-2-db5ddc14

Sára Antalová

sara.antalova@hotmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.