https://www.youtube.com/shorts/QFeomdDRqEA

Mesačná slepota

MESAČNÁ SLEPOTA
Rozpracovaný projekt o vzájomnom vzťahu, závislosti, symbióze, ktorá nastáva medzi človekom využívajúcim hipoterapiu a koňom, ktorý trpí mesačnou slepotou/sivým zákalom.
Projekt zaoberajúci sa tiež hipoterapiou ako regeneráciou po fyzickej, či psychickej ruinizácii, zdravotnom postihnutí, či strate blízkeho jedinca, v ktorej je hlavný prvok pohyb koňa, krok, klus a spoločný dotyk dvoch živých tiel a ich vzájomnej výmene energie.
Súčasťou projektu je video zaznamenané termo kamerou zachytávajúce teplo, energiu, stopu ktorú po sebe zanechá jeden jedinec na tom druhom, a tiež malá knižka obrázkov fotených na nefunkčný – “slepý” fotoaparát.

MOONLIGHT BLINDNESS
An ongoing project about the mutual relationship, dependence, symbiosis that occurs between a person using hippotherapy and a horse suffering from moon blindness/cataract. A project also dealing with hippotherapy as regeneration after physical or psychological ruination, disability, or the loss of a loved one, in which the main element is the horse’s movement, step, trot and the common touch of two living bodies and their mutual exchange of energy. 
A part of the project is a video recorded with a thermal camera capturing heat, energy, the trace that one individual leaves behind on another, and also a small book of pictures taken with a broken – “blind” camera.

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu o nákup diela kontaktujte výlučne jeho Autora*ku

Ďalšie príspevky študenta*ky

Nataša Bošková

https://www.youtube.com/shorts/QFeomdDRqEA

Mesačná slepota

MESAČNÁ SLEPOTA
Rozpracovaný projekt o vzájomnom vzťahu, závislosti, symbióze, ktorá nastáva medzi človekom využívajúcim hipoterapiu a koňom, ktorý trpí mesačnou slepotou/sivým zákalom.
Projekt zaoberajúci sa tiež hipoterapiou ako regeneráciou po fyzickej, či psychickej ruinizácii, zdravotnom postihnutí, či strate blízkeho jedinca, v ktorej je hlavný prvok pohyb koňa, krok, klus a spoločný dotyk dvoch živých tiel a ich vzájomnej výmene energie.
Súčasťou projektu je video zaznamenané termo kamerou zachytávajúce teplo, energiu, stopu ktorú po sebe zanechá jeden jedinec na tom druhom, a tiež malá knižka obrázkov fotených na nefunkčný – “slepý” fotoaparát.

MOONLIGHT BLINDNESS
An ongoing project about the mutual relationship, dependence, symbiosis that occurs between a person using hippotherapy and a horse suffering from moon blindness/cataract. A project also dealing with hippotherapy as regeneration after physical or psychological ruination, disability, or the loss of a loved one, in which the main element is the horse’s movement, step, trot and the common touch of two living bodies and their mutual exchange of energy. 
A part of the project is a video recorded with a thermal camera capturing heat, energy, the trace that one individual leaves behind on another, and also a small book of pictures taken with a broken – “blind” camera.

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

https://www.youtube.com/shorts/QFeomdDRqEA

Mesačná slepota

MESAČNÁ SLEPOTA
Rozpracovaný projekt o vzájomnom vzťahu, závislosti, symbióze, ktorá nastáva medzi človekom využívajúcim hipoterapiu a koňom, ktorý trpí mesačnou slepotou/sivým zákalom.
Projekt zaoberajúci sa tiež hipoterapiou ako regeneráciou po fyzickej, či psychickej ruinizácii, zdravotnom postihnutí, či strate blízkeho jedinca, v ktorej je hlavný prvok pohyb koňa, krok, klus a spoločný dotyk dvoch živých tiel a ich vzájomnej výmene energie.
Súčasťou projektu je video zaznamenané termo kamerou zachytávajúce teplo, energiu, stopu ktorú po sebe zanechá jeden jedinec na tom druhom, a tiež malá knižka obrázkov fotených na nefunkčný – “slepý” fotoaparát.

MOONLIGHT BLINDNESS
An ongoing project about the mutual relationship, dependence, symbiosis that occurs between a person using hippotherapy and a horse suffering from moon blindness/cataract. A project also dealing with hippotherapy as regeneration after physical or psychological ruination, disability, or the loss of a loved one, in which the main element is the horse’s movement, step, trot and the common touch of two living bodies and their mutual exchange of energy. 
A part of the project is a video recorded with a thermal camera capturing heat, energy, the trace that one individual leaves behind on another, and also a small book of pictures taken with a broken – “blind” camera.

Zdieľať

Nataša Bošková

n.natasaboskova@gmail.com

Nataša Bošková

n.natasaboskova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.