Re Generácie

Vychádzam z vnútornej potreby zachytávať pominuteľnosť. Zeme. Rastlín. Generácii života vznikajúcich na odpade ľudskej produkcie, na zvetranej zemi vnímanej za nevhodnú pre život. A život tu je.
Vzniká
    Zaniká
Je nevnímaný, je tichý, je nám vzdialený. Existuje na pokraji nášho vnímania.

Fotografie sa snažia prejsť dobou, akou samotný objekt prechádza od svojho vzniku. Od samotného odpadu sa vzďaľuje, vytvára si svet mikroklímy a osobitých organizmov. Monokultúra v určitých oblastiach je po nejakom období nahradená symbiózou viacerých druhov. Generácie života regenerujú matériu pre život ďalší.
Chemigramy sú súčasťou môjho výtvarného poznávania tejto oblasti. Samostatné obrazy v odtlačku, ktorý sa postupne pôsobením slnka stráca.

Katarína Cabala

4. roč.

Bc.

ALF

Fotografia a nové médiá

cabalakatarina@gmail.com

0904699758

Ďalšie príspevky študentky*ta

Katarína Cabala

9

zem

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?