Re Generácie

Vychádzam z vnútornej potreby zachytávať pominuteľnosť. Zeme. Rastlín. Generácii života vznikajúcich na odpade ľudskej produkcie, na zvetranej zemi vnímanej za nevhodnú pre život. A život tu je.
Vzniká
    Zaniká
Je nevnímaný, je tichý, je nám vzdialený. Existuje na pokraji nášho vnímania.

Fotografie sa snažia prejsť dobou, akou samotný objekt prechádza od svojho vzniku. Od samotného odpadu sa vzďaľuje, vytvára si svet mikroklímy a osobitých organizmov. Monokultúra v určitých oblastiach je po nejakom období nahradená symbiózou viacerých druhov. Generácie života regenerujú matériu pre život ďalší.
Chemigramy sú súčasťou môjho výtvarného poznávania tejto oblasti. Samostatné obrazy v odtlačku, ktorý sa postupne pôsobením slnka stráca.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Katarína Cabala

Re Generácie

Vychádzam z vnútornej potreby zachytávať pominuteľnosť. Zeme. Rastlín. Generácii života vznikajúcich na odpade ľudskej produkcie, na zvetranej zemi vnímanej za nevhodnú pre život. A život tu je.
Vzniká
    Zaniká
Je nevnímaný, je tichý, je nám vzdialený. Existuje na pokraji nášho vnímania.

Fotografie sa snažia prejsť dobou, akou samotný objekt prechádza od svojho vzniku. Od samotného odpadu sa vzďaľuje, vytvára si svet mikroklímy a osobitých organizmov. Monokultúra v určitých oblastiach je po nejakom období nahradená symbiózou viacerých druhov. Generácie života regenerujú matériu pre život ďalší.
Chemigramy sú súčasťou môjho výtvarného poznávania tejto oblasti. Samostatné obrazy v odtlačku, ktorý sa postupne pôsobením slnka stráca.

Zdieľať

Re Generácie

Vychádzam z vnútornej potreby zachytávať pominuteľnosť. Zeme. Rastlín. Generácii života vznikajúcich na odpade ľudskej produkcie, na zvetranej zemi vnímanej za nevhodnú pre život. A život tu je.
Vzniká
    Zaniká
Je nevnímaný, je tichý, je nám vzdialený. Existuje na pokraji nášho vnímania.

Fotografie sa snažia prejsť dobou, akou samotný objekt prechádza od svojho vzniku. Od samotného odpadu sa vzďaľuje, vytvára si svet mikroklímy a osobitých organizmov. Monokultúra v určitých oblastiach je po nejakom období nahradená symbiózou viacerých druhov. Generácie života regenerujú matériu pre život ďalší.
Chemigramy sú súčasťou môjho výtvarného poznávania tejto oblasti. Samostatné obrazy v odtlačku, ktorý sa postupne pôsobením slnka stráca.

Zdieľať

Katarína Cabala

cabalakatarina@gmail.com

0904699758

Katarína Cabala

cabalakatarina@gmail.com

0904699758

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

ALF

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

ALF

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.