Vnútorné Venuše • Katarína Cabala

Vnútorné

Prechovávame v sebe vnútorné dialógy s kýmsi vzdialeným a nepoznaným, no poznajúcim nás,
náš prazvláštny hlas. Zamýšľam sa a hĺbam o jeho opodstatnení, o jeho nezameniteľnosti. Intuícia, čo
znie úplne inak, ja sama, seba nespoznávam. Svoje rozpoltené časti, fragmenty zahatané dymom, osobnosť vo vnútri žijúca.
Vnútorné Venuše sú projektom dialógu vnútornej “bohyne“ a vonkajšej dievčiny zastretej oblakom
súčasných reálií. Bláznim samu seba a nedúfam v iné, len za predpokladu, že neumlčím nadpozemský hlas. Pracujem v rozorvanosti a spolu s ňou, putujem po povrchu nejedného z vlastných slov. Som
rozčarovaná ženskosťou a silou, vnímaním a cítením, vskutku prazvláštnym, v každom pohľade úplne
iným. Reflektujem seba, svoje zvady, ukazujem svet, ktorý ešte len spoznávam. Slovami lepšie definujem obrazy sveta z vnútra, fotografiami vyjadrujem svet bez slov, čas, kedy je ich ťažko použiť.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Vnútorné Venuše • Katarína Cabala

Vnútorné

Prechovávame v sebe vnútorné dialógy s kýmsi vzdialeným a nepoznaným, no poznajúcim nás,
náš prazvláštny hlas. Zamýšľam sa a hĺbam o jeho opodstatnení, o jeho nezameniteľnosti. Intuícia, čo
znie úplne inak, ja sama, seba nespoznávam. Svoje rozpoltené časti, fragmenty zahatané dymom, osobnosť vo vnútri žijúca.
Vnútorné Venuše sú projektom dialógu vnútornej “bohyne“ a vonkajšej dievčiny zastretej oblakom
súčasných reálií. Bláznim samu seba a nedúfam v iné, len za predpokladu, že neumlčím nadpozemský hlas. Pracujem v rozorvanosti a spolu s ňou, putujem po povrchu nejedného z vlastných slov. Som
rozčarovaná ženskosťou a silou, vnímaním a cítením, vskutku prazvláštnym, v každom pohľade úplne
iným. Reflektujem seba, svoje zvady, ukazujem svet, ktorý ešte len spoznávam. Slovami lepšie definujem obrazy sveta z vnútra, fotografiami vyjadrujem svet bez slov, čas, kedy je ich ťažko použiť.

Zdieľať

Vnútorné Venuše • Katarína Cabala

Vnútorné

Prechovávame v sebe vnútorné dialógy s kýmsi vzdialeným a nepoznaným, no poznajúcim nás,
náš prazvláštny hlas. Zamýšľam sa a hĺbam o jeho opodstatnení, o jeho nezameniteľnosti. Intuícia, čo
znie úplne inak, ja sama, seba nespoznávam. Svoje rozpoltené časti, fragmenty zahatané dymom, osobnosť vo vnútri žijúca.
Vnútorné Venuše sú projektom dialógu vnútornej “bohyne“ a vonkajšej dievčiny zastretej oblakom
súčasných reálií. Bláznim samu seba a nedúfam v iné, len za predpokladu, že neumlčím nadpozemský hlas. Pracujem v rozorvanosti a spolu s ňou, putujem po povrchu nejedného z vlastných slov. Som
rozčarovaná ženskosťou a silou, vnímaním a cítením, vskutku prazvláštnym, v každom pohľade úplne
iným. Reflektujem seba, svoje zvady, ukazujem svet, ktorý ešte len spoznávam. Slovami lepšie definujem obrazy sveta z vnútra, fotografiami vyjadrujem svet bez slov, čas, kedy je ich ťažko použiť.

Zdieľať

Venuše

katka.m.1899@gmail.com

Venuše

katka.m.1899@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.