In my natural habitat

Bakalárska práca sa zaoberá miestami spomienok z rôznych fáz života hlavne z dospievania, vychádza aj zo zmeny prostredia z dôvodu presťahovania sa. Úzko súvisí aj s aktuálnou situáciou a udalosťami z izolácie. Je o smútku po domove, ktorý definuje a je z neho vybraný fragment dotvárajúci celý koncept. Výber na predmet padol kvôli jeho premenlivým vlastnostiam – ten sa nachádza v prostrediach v rôznych podobách ako drapéria, ktorá vyjadruje danú fázu vzťahu k domovu. Dôležitý je tu proces rozpomínania a vracania sa k niečomu. Zaoberá sa podstatou a pôvodom vlastného ja, ktorý sa spája s fotografickým procesom – procesom  analógovej fotografie, pomocou ktorej je vytvorený záverečný cyklus.

Ten sa skladá z niekoľkých častí: prvá obsahuje fotografie, na ktorých sú už spomínané prostredia s drapériou. Ďalšia je z fotografií, ktoré majú pripomínať atmosféru snov, pretože zážitky z našich hlbokých spomienok dospievania a detstva v nich zohrávajú veľkú úlohu – má to byť nejaký spoločný menovateľ autorky a diváka práce. Posledná fotografia je zátišie, ktoré je schované pod drapériou využívanou v prostrediach, ako niečo osobné a tajné, čo nechcem povedať a ukázať. Pozadie inštalácie fotografií je mapa územia, ktorá súvisí s celou prácou a miestami, kde som sa pohybovala.

Všetko doplňuje geocachingová časť. Je síce mimo inštalácie, ale predsa sa týka fotografie. Tá je pre mňa výskumom, hľadaním, cestou a napokon pokladom – objavujú sa tu určité podobné znaky s geocachingom. Tým pádom vznikajú kešky na miestach z fotografií, ktoré obsahujú rôzne osobné predmety z mojej fotografickej cesty. Bakalárska práca je o uvedomení, zadefinovaní a zhodnotení určitej etapy života.

Odkazy na kešky:

Cache č. 1Cache č. 2Cache č.3

Barbora Hrubošová

4. roč.

Bc.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

barborahrubosova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Barbora Hrubošová

nahlad-9f66ed4d

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?