Vyslechnutí / Sebepřijetí

CZ

Bakalářská práce s názvem Vyslechnutí / Sebepřijetí je cesta k hledání mé vlastní identity. Přes rodinnou zahradu, rodinný archiv, naši ženskou generaci až k mému osobnímu subjektivnímu autoportrétu. Procházím přes prostor rodinné zahrady a její synonymum paměti. Zahrada jako ohraničený prostor. Pocit jistoty, který v nás evokuje bezpečí, ve kterém se jako rodina pohybujeme. Prostor, který je nekonečný na tvorbu vzpomínek. Odvíjím se od ženské generace, kde zkoumám aspekty, které mě ovlivnili. Probírám se rodinným archivem, který dotváří současnost, ve které se vyskytuji. Přítomný okamžik, který se odvíjí od minulosti. Téma paměti a její zajímavá mnohovrstevná povaha. Paměť jako prostor. Přicházím k sebe samotné. Vnímám autobiografickou paměť jako prostředek ke vzpomínkám. Vytvářím autoportréty a zaobírám se pohledy. O pohledu na zahradu, na vztah a na sebe samotnou.

 

EN

In my bachelor’s thesis entitled Listening / Self-acceptance, I focus on the search for my own identity through various family aspects and places. I observe a family garden as a synonym for memory. A garden as a limited space. A space that is limitless in creating memories. A feeling of assurance evoked in us by the security of the space in which we move as a family. I also examine our female generation and through it I reach self-acceptance and listening. I deal with archives and autobiographical memory. I am interested in various types of self-portraits, which I work with in the practical part. I use photographic media as a means of capturing memory and memories. I work with video and sound, which enriches the work with its authentic recordings.

Kateřina Durďáková

4. roč.

Bc.

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Fotografia a nové médiá

k.durdakova@seznam.cz

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kateřina Durďáková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?