Práce študentov*iek pod vedením pedagógov Olja Triaška Stefanović, Ľubo Stacho, Jana Hojstričová a kol.

IMG_0497-7213a1cb

Hľadáte niekoho alebo niečo?