Núdzový biotop

Príroda je zložitým celkom, kde všetko so všetkým súvisí, ovplyvňuje sa a má svoj význam. Ďaleko presahuje ľudského jednotlivca a jeho myslenie.

Na základe uvedomenia si závislosti človeka od prírody a vnímania vlastnej krehkosti voči nej sa v mojej práci odrážajú pocity znepokojenia z nesúladu, ktorý aktuálne vnímam vo vzťahu ľudstvo – príroda a obavy z možných dôsledkov.

Od skúmania vzťahu prírodné – umelé, ľudských zásahov do prírody a miest, kde si príroda hľadá cestu ako prežiť, sa práca postupne dostáva do polohy vytvárania post-apokalyptických vízií, skúmania rozkladu a prerastania prírodného cez ľudské. Má pripomínať silu prírody a poukazovať na dôležitosť rešpektovania prírodných zákonov človekom, ktorý je jej súčasťou.

Jana Stankovičová

2. roč.

Bc.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

jana.s.stankovicova@gmail.com

421902854205

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jana Stankovičová

titulka na priesk-7b5554db

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?