Núdzový biotop • Jana Stankovičová

Núdzový biotop

Príroda je zložitým celkom, kde všetko so všetkým súvisí, ovplyvňuje sa a má svoj význam. Ďaleko presahuje ľudského jednotlivca a jeho myslenie.

Na základe uvedomenia si závislosti človeka od prírody a vnímania vlastnej krehkosti voči nej sa v mojej práci odrážajú pocity znepokojenia z nesúladu, ktorý aktuálne vnímam vo vzťahu ľudstvo – príroda a obavy z možných dôsledkov.

Od skúmania vzťahu prírodné – umelé, ľudských zásahov do prírody a miest, kde si príroda hľadá cestu ako prežiť, sa práca postupne dostáva do polohy vytvárania post-apokalyptických vízií, skúmania rozkladu a prerastania prírodného cez ľudské. Má pripomínať silu prírody a poukazovať na dôležitosť rešpektovania prírodných zákonov človekom, ktorý je jej súčasťou.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Núdzový biotop • Jana Stankovičová

Núdzový biotop

Príroda je zložitým celkom, kde všetko so všetkým súvisí, ovplyvňuje sa a má svoj význam. Ďaleko presahuje ľudského jednotlivca a jeho myslenie.

Na základe uvedomenia si závislosti človeka od prírody a vnímania vlastnej krehkosti voči nej sa v mojej práci odrážajú pocity znepokojenia z nesúladu, ktorý aktuálne vnímam vo vzťahu ľudstvo – príroda a obavy z možných dôsledkov.

Od skúmania vzťahu prírodné – umelé, ľudských zásahov do prírody a miest, kde si príroda hľadá cestu ako prežiť, sa práca postupne dostáva do polohy vytvárania post-apokalyptických vízií, skúmania rozkladu a prerastania prírodného cez ľudské. Má pripomínať silu prírody a poukazovať na dôležitosť rešpektovania prírodných zákonov človekom, ktorý je jej súčasťou.

Zdieľať

Núdzový biotop • Jana Stankovičová

Núdzový biotop

Príroda je zložitým celkom, kde všetko so všetkým súvisí, ovplyvňuje sa a má svoj význam. Ďaleko presahuje ľudského jednotlivca a jeho myslenie.

Na základe uvedomenia si závislosti človeka od prírody a vnímania vlastnej krehkosti voči nej sa v mojej práci odrážajú pocity znepokojenia z nesúladu, ktorý aktuálne vnímam vo vzťahu ľudstvo – príroda a obavy z možných dôsledkov.

Od skúmania vzťahu prírodné – umelé, ľudských zásahov do prírody a miest, kde si príroda hľadá cestu ako prežiť, sa práca postupne dostáva do polohy vytvárania post-apokalyptických vízií, skúmania rozkladu a prerastania prírodného cez ľudské. Má pripomínať silu prírody a poukazovať na dôležitosť rešpektovania prírodných zákonov človekom, ktorý je jej súčasťou.

Zdieľať

Jana Stankovičová

jana.s.stankovicova@gmail.com

421902854205

Jana Stankovičová

jana.s.stankovicova@gmail.com

421902854205

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD. , Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD. , Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.