Rabbit Hole

Práca sa venuje vzťahu matky a otca, ktorý bol v istom bode narušený.
Je výpoveďou o vzájomnom odcudzení dvoch ľudí, ktorí sú však priamo a natrvalo prepojení
cezo mňa. Zároveň ide o vyrovnávanie sa so zložitosťou a rozporuplnosťou vlastnej pozície, kedy sa nachádzam uprostred nich a som jediným, čo ešte majú spoločné.

Work is about relationship between a mother and a father that was at some point broken.
It tells a story of alienation of two people who will always be directly and permanently connected through myself. The work is at the same time an exploration of my own difficult and contradictory position of being stuck between the two of them and remaining the only
thing they have in common.

Jana Stankovičová

3. roč.

Bc.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

jana.s.stankovicova@gmail.com

421902854205

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jana Stankovičová

11-min-f42352a7

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?