Rabbit Hole • Jana Stankovičová

Rabbit Hole

Práca sa venuje vzťahu matky a otca, ktorý bol v istom bode narušený.
Je výpoveďou o vzájomnom odcudzení dvoch ľudí, ktorí sú však priamo a natrvalo prepojení
cezo mňa. Zároveň ide o vyrovnávanie sa so zložitosťou a rozporuplnosťou vlastnej pozície, kedy sa nachádzam uprostred nich a som jediným, čo ešte majú spoločné.

Work is about relationship between a mother and a father that was at some point broken.
It tells a story of alienation of two people who will always be directly and permanently connected through myself. The work is at the same time an exploration of my own difficult and contradictory position of being stuck between the two of them and remaining the only
thing they have in common.

Share on facebook
Zdieľať

Rabbit Hole • Jana Stankovičová

Rabbit Hole

Práca sa venuje vzťahu matky a otca, ktorý bol v istom bode narušený.
Je výpoveďou o vzájomnom odcudzení dvoch ľudí, ktorí sú však priamo a natrvalo prepojení
cezo mňa. Zároveň ide o vyrovnávanie sa so zložitosťou a rozporuplnosťou vlastnej pozície, kedy sa nachádzam uprostred nich a som jediným, čo ešte majú spoločné.

Work is about relationship between a mother and a father that was at some point broken.
It tells a story of alienation of two people who will always be directly and permanently connected through myself. The work is at the same time an exploration of my own difficult and contradictory position of being stuck between the two of them and remaining the only
thing they have in common.

Share on facebook
Zdieľať

Rabbit Hole • Jana Stankovičová

Rabbit Hole

Práca sa venuje vzťahu matky a otca, ktorý bol v istom bode narušený.
Je výpoveďou o vzájomnom odcudzení dvoch ľudí, ktorí sú však priamo a natrvalo prepojení
cezo mňa. Zároveň ide o vyrovnávanie sa so zložitosťou a rozporuplnosťou vlastnej pozície, kedy sa nachádzam uprostred nich a som jediným, čo ešte majú spoločné.

Work is about relationship between a mother and a father that was at some point broken.
It tells a story of alienation of two people who will always be directly and permanently connected through myself. The work is at the same time an exploration of my own difficult and contradictory position of being stuck between the two of them and remaining the only
thing they have in common.

Share on facebook
Zdieľať

Jana Stankovičová

jana.s.stankovicova@gmail.com

421902854205

Jana Stankovičová

jana.s.stankovicova@gmail.com

421902854205

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD. | Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér o fotografii

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD. | Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

Potrebujete web stránku?

Ponúkam Vám moje dlhoročné skúsenosti v oblasti tvorby web stránok a eshopov v redakčnom systéme WordPress. S rovnakým nadšením, akým tvorím web Digitálny Prieskum, budem realizovať aj Váš webový projekt. Pre bližšie informácie ma neváhajte nezáväzne kontaktovať.

Viktor Kováč

viko.kovac@gmail.com