VENUS MACH3 TURBO

Vo svojej semestrálnej práci s názvom VENUS MACH3 TURBO sa zaoberám otázkou zobrazovania ženského tela oslobodeného od tradičného vnímania ženského tela ako sexuálneho objektu. Telo zobrazujem vo výrezoch a kombinácií s predmetmi každodenného života, ktoré buď sexualizáciu úplne popierajú alebo na druhú stranu vypichujú nami zaužívané stereotypy vnímania ženského tela oproti mužskému telu. Práca pozostáva z 27 fotografií štvorcového formátu, ktoré sú vo forme mozaiky usporiadané do nepravidelného tvaru. Fotografie sú vytlačené na obkladačky a budú súčasťou novovzniknutého umeleckého priestoru ARTA v Piešťanoch.

Marcel Korec

1. roč.

doplnkové_štúdium

Ateliér Laboratórium fotografie

Fotografia a nové médiá

marcelkorec@gmail.com

421908763329

Ďalšie príspevky študentky*ta

Marcel Korec

P1043897-db42cea2

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?