Svetlo

Náš zrak dokáže rozlíšiť viac ako sedem miliónov farieb a približne 7500 z nich vieme pomenovať. Vo svojej práci sa venujem experimentu so svetlom a variáciami jeho vlnovej dĺžky. Svetlo s krátkou vlnovou dĺžkou (450 – 500 nanometrov) sa nášmu zraku javí ako modré svetlo, strednú vlnovú dĺžku (500 – 570 nanometrov) vnímame ako zelené svetlo a dlhú vlnovú dĺžku (650 – 780 nanometrov) vnímame ako červené svetlo. V experimente sa opieram práve o tieto fyzikálne veličiny, takže na tvorbu celého spektra farieb vo svojej práci využívam zásadne iba modré, zelené a červené svetlo. Koncept mojej práce je v prvej polovici tohto Zine-u založený na postupe od najnižšej farebnosti až po najväčšie spektrum farieb, zatiaľ čo v druhej polovici môžeme vidieť kontrastné striedanie fotografií za použitia celej farebnej škály.

Marcel Korec

1. roč.

Bc.

Ateliér Laboratórium fotografie

Fotografia a nové médiá

marcelkorec@gmail.com

421908763329

Ďalšie príspevky študentky*ta

Marcel Korec

P1043897-db42cea2

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?