Sound of Isolation • Dominik Demčák

Sound of Isolation

Ako znie izolácia? V aktuálnom projekte voľne pokračujem portrétovaním seba a ľudí s ktorými sa ocitám v spoločnej domácnosti. Pomocou zvolených kompozícii, ktoré sa postprodukciou posúvajú do výrazných farieb sa rekonštruuje absurdnosť osobných denných situácii spojená s nedostatkom podnetov v čase izolácie. Modulovaný zvuk vzniká pomocou naprogramovaného počítačového algoritmu, ktorý snímaním náhodne vybraných časti fotografie a pixelov vytvára tóny na základe konkrétnej farebnosti. Náhodné zhluky neharmonických tónov vytvárajú nepredvídateľný zvuk ktorý podporuje atmosféru fotografii.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Sound of Isolation • Dominik Demčák

Sound of Isolation

Ako znie izolácia? V aktuálnom projekte voľne pokračujem portrétovaním seba a ľudí s ktorými sa ocitám v spoločnej domácnosti. Pomocou zvolených kompozícii, ktoré sa postprodukciou posúvajú do výrazných farieb sa rekonštruuje absurdnosť osobných denných situácii spojená s nedostatkom podnetov v čase izolácie. Modulovaný zvuk vzniká pomocou naprogramovaného počítačového algoritmu, ktorý snímaním náhodne vybraných časti fotografie a pixelov vytvára tóny na základe konkrétnej farebnosti. Náhodné zhluky neharmonických tónov vytvárajú nepredvídateľný zvuk ktorý podporuje atmosféru fotografii.

Zdieľať

Sound of Isolation • Dominik Demčák

Sound of Isolation

Ako znie izolácia? V aktuálnom projekte voľne pokračujem portrétovaním seba a ľudí s ktorými sa ocitám v spoločnej domácnosti. Pomocou zvolených kompozícii, ktoré sa postprodukciou posúvajú do výrazných farieb sa rekonštruuje absurdnosť osobných denných situácii spojená s nedostatkom podnetov v čase izolácie. Modulovaný zvuk vzniká pomocou naprogramovaného počítačového algoritmu, ktorý snímaním náhodne vybraných časti fotografie a pixelov vytvára tóny na základe konkrétnej farebnosti. Náhodné zhluky neharmonických tónov vytvárajú nepredvídateľný zvuk ktorý podporuje atmosféru fotografii.

Zdieľať

Dominik Demčák

dominik@dominoart.sk

Dominik Demčák

dominik@dominoart.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér Laboratórium fotografie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho, Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.