Overexposed • Sára Antalová

Overexposed

Pri fotografovaní myslím na Barthesove slová, ktoré som mala na začiatku semestra uvedené ako inšpiráciu: “Z reálneho tela, ktoré je tam, vyšli lúče, ktoré sa ma dotkli, keď stojím tu, nezáleží na dĺžke trvania tohto prenosu; snímok mŕtvej bytosti sa má dotkne tak isto, ako oneskorene lúče nejakej hviezdy. Akási pupočná šnúra zväzuje telo fotografovanej veci s mojim pohľadom: svetlo, akokoľvek je nehmatateľné, je tu telesným médiom, je to koža, ktorú zdieľam s tým či tou, ktorí boli vyfotografovaní.” – Roland Barthes, Svetlá komora.

Fotografiami opisujem úzkostné stavy a pomocou expozičnej metódy využívanej v psychiatrii a teda vystavujem či exponujem samú seba do situacií kedy som prežívala úzkosť, navštevujem miesta, ktoré mi pripomínajú ťažké situácie alebo spomienky. Snažím sa celý tento proces prepájať s procesom expozície vo fotografii. Do akej miery vie fotografia zachytiť súčasný stav, dianie či pocit? V niektorých situáciách využívam fotografiu ako statický objekt – objekt ktorýpozoruje a skúma ale do istej miery zaznamenáva.

Celá séria je rozdelená do troch častí podľa postupu procesu terapie – spoznávanie, uvedomovanie, zmierenie.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Overexposed • Sára Antalová

Overexposed

Pri fotografovaní myslím na Barthesove slová, ktoré som mala na začiatku semestra uvedené ako inšpiráciu: “Z reálneho tela, ktoré je tam, vyšli lúče, ktoré sa ma dotkli, keď stojím tu, nezáleží na dĺžke trvania tohto prenosu; snímok mŕtvej bytosti sa má dotkne tak isto, ako oneskorene lúče nejakej hviezdy. Akási pupočná šnúra zväzuje telo fotografovanej veci s mojim pohľadom: svetlo, akokoľvek je nehmatateľné, je tu telesným médiom, je to koža, ktorú zdieľam s tým či tou, ktorí boli vyfotografovaní.” – Roland Barthes, Svetlá komora.

Fotografiami opisujem úzkostné stavy a pomocou expozičnej metódy využívanej v psychiatrii a teda vystavujem či exponujem samú seba do situacií kedy som prežívala úzkosť, navštevujem miesta, ktoré mi pripomínajú ťažké situácie alebo spomienky. Snažím sa celý tento proces prepájať s procesom expozície vo fotografii. Do akej miery vie fotografia zachytiť súčasný stav, dianie či pocit? V niektorých situáciách využívam fotografiu ako statický objekt – objekt ktorýpozoruje a skúma ale do istej miery zaznamenáva.

Celá séria je rozdelená do troch častí podľa postupu procesu terapie – spoznávanie, uvedomovanie, zmierenie.

Zdieľať

Overexposed • Sára Antalová

Overexposed

Pri fotografovaní myslím na Barthesove slová, ktoré som mala na začiatku semestra uvedené ako inšpiráciu: “Z reálneho tela, ktoré je tam, vyšli lúče, ktoré sa ma dotkli, keď stojím tu, nezáleží na dĺžke trvania tohto prenosu; snímok mŕtvej bytosti sa má dotkne tak isto, ako oneskorene lúče nejakej hviezdy. Akási pupočná šnúra zväzuje telo fotografovanej veci s mojim pohľadom: svetlo, akokoľvek je nehmatateľné, je tu telesným médiom, je to koža, ktorú zdieľam s tým či tou, ktorí boli vyfotografovaní.” – Roland Barthes, Svetlá komora.

Fotografiami opisujem úzkostné stavy a pomocou expozičnej metódy využívanej v psychiatrii a teda vystavujem či exponujem samú seba do situacií kedy som prežívala úzkosť, navštevujem miesta, ktoré mi pripomínajú ťažké situácie alebo spomienky. Snažím sa celý tento proces prepájať s procesom expozície vo fotografii. Do akej miery vie fotografia zachytiť súčasný stav, dianie či pocit? V niektorých situáciách využívam fotografiu ako statický objekt – objekt ktorýpozoruje a skúma ale do istej miery zaznamenáva.

Celá séria je rozdelená do troch častí podľa postupu procesu terapie – spoznávanie, uvedomovanie, zmierenie.

Zdieľať

Sára Antalová

sara.antalova@hotmail.com

Sára Antalová

sara.antalova@hotmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.