Light therapy • Nin Pacherová

Light therapy

Na ceste stať sa umelcom sa častokrát ocitáme pred rôznymi otázkami, prehodnocujeme naše smerovanie, zmysel toho čo robíme a či vo svete, kde už všetko bolo urobené, sa dá ešte nájsť niečo nové. Príliš mnoho myšlienok môže vyústiť až do nespokojnosti s čímkoľvek, čo vytvoríme a neschopnosti začať vôbec niečo tvoriť. (Podobnej téme sa venuje aj nový podcast Na čom makáš? od Petra Kolárčika) Rozhodla som sa preto skúmať kreatívnu silu v človeku. Odkiaľ sa berie, ako funguje, čo ju podporuje, čo jej naopak škodí, aké sú jej hranice a či sa dajú prekročiť?

V tomto projekte chápem svetlo ako silu, ktorá bojuje s tmou, plynulo do nej prechádza alebo z nej priamo pramení, vždy sa však bezpodmienečne hýbe. Pripodobňujem ju ku kreativite, hybnej sile v človeku, z ktorej tiež niečo nutkavo rastie a vzniká. V procese využívam princíp terapie a terapeutickú funkciu kontaktu s materiálom. Svetlo vystupuje ako spolutvorca, prírodné živly pôsobia na výsledný obraz ako symbol živelnosti a nepredvídateľnosti kreatívnej sily v človeku, a pierko zastupuje slobodu a ľahkosť v tvorbe. Zaujíma ma tiež myšlienka kreativity ako vnútorného ohňa, ktorý je v každom z nás a ženie nás dopredu, je ale potrebné ho živiť, podporovať a nie potláčať a hasiť. Toto uvoľnenie myšlienok ma zavialo až k abstraktnej forme obrazu. Dovolila som si experimentovať, neplánovať výsledok a tak zaznamenať a preskúmať túto čistú tvorivú energiu, jej pohyb, podoby a nekonečné možnosti.

Výsledkom je fotografická kniha o hľadaní svetla v podobe ľahkosti a radosti z tvorby, ktoré sú práve tým, čo väčšinu z nás sem, do umeleckého sveta, v prvom rade priviedlo.

Táto práca je odkaz všetkým tvorivým ľuďom, aby sa nebáli tvoriť a začali experimentovať so všetkým, čo sa im dostane do rúk, pretože na to, aby sme mohli prísť s niečím novým, je potrebné najprv prejsť a prekročiť to, čo už tu raz bolo. Práve schopnosť nad tvorbou kriticky premýšľať a aj napriek všetkým otáznikom chcieť aj ďalej pokračovať je to, čo nás v dnešnom svete robí jedinečnými.

*video sprevádza klavír, ktorý svojou podstatou dopĺňa myšlienku, otvára tiež novú rovinu projektu a zhmotňuje radosť z tvorby samotnej, bez ohľadu na výsledok a skúsenosti s daným médiom

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Light therapy • Nin Pacherová

Light therapy

Na ceste stať sa umelcom sa častokrát ocitáme pred rôznymi otázkami, prehodnocujeme naše smerovanie, zmysel toho čo robíme a či vo svete, kde už všetko bolo urobené, sa dá ešte nájsť niečo nové. Príliš mnoho myšlienok môže vyústiť až do nespokojnosti s čímkoľvek, čo vytvoríme a neschopnosti začať vôbec niečo tvoriť. (Podobnej téme sa venuje aj nový podcast Na čom makáš? od Petra Kolárčika) Rozhodla som sa preto skúmať kreatívnu silu v človeku. Odkiaľ sa berie, ako funguje, čo ju podporuje, čo jej naopak škodí, aké sú jej hranice a či sa dajú prekročiť?

V tomto projekte chápem svetlo ako silu, ktorá bojuje s tmou, plynulo do nej prechádza alebo z nej priamo pramení, vždy sa však bezpodmienečne hýbe. Pripodobňujem ju ku kreativite, hybnej sile v človeku, z ktorej tiež niečo nutkavo rastie a vzniká. V procese využívam princíp terapie a terapeutickú funkciu kontaktu s materiálom. Svetlo vystupuje ako spolutvorca, prírodné živly pôsobia na výsledný obraz ako symbol živelnosti a nepredvídateľnosti kreatívnej sily v človeku, a pierko zastupuje slobodu a ľahkosť v tvorbe. Zaujíma ma tiež myšlienka kreativity ako vnútorného ohňa, ktorý je v každom z nás a ženie nás dopredu, je ale potrebné ho živiť, podporovať a nie potláčať a hasiť. Toto uvoľnenie myšlienok ma zavialo až k abstraktnej forme obrazu. Dovolila som si experimentovať, neplánovať výsledok a tak zaznamenať a preskúmať túto čistú tvorivú energiu, jej pohyb, podoby a nekonečné možnosti.

Výsledkom je fotografická kniha o hľadaní svetla v podobe ľahkosti a radosti z tvorby, ktoré sú práve tým, čo väčšinu z nás sem, do umeleckého sveta, v prvom rade priviedlo.

Táto práca je odkaz všetkým tvorivým ľuďom, aby sa nebáli tvoriť a začali experimentovať so všetkým, čo sa im dostane do rúk, pretože na to, aby sme mohli prísť s niečím novým, je potrebné najprv prejsť a prekročiť to, čo už tu raz bolo. Práve schopnosť nad tvorbou kriticky premýšľať a aj napriek všetkým otáznikom chcieť aj ďalej pokračovať je to, čo nás v dnešnom svete robí jedinečnými.

*video sprevádza klavír, ktorý svojou podstatou dopĺňa myšlienku, otvára tiež novú rovinu projektu a zhmotňuje radosť z tvorby samotnej, bez ohľadu na výsledok a skúsenosti s daným médiom

Zdieľať

Light therapy • Nin Pacherová

Light therapy

Na ceste stať sa umelcom sa častokrát ocitáme pred rôznymi otázkami, prehodnocujeme naše smerovanie, zmysel toho čo robíme a či vo svete, kde už všetko bolo urobené, sa dá ešte nájsť niečo nové. Príliš mnoho myšlienok môže vyústiť až do nespokojnosti s čímkoľvek, čo vytvoríme a neschopnosti začať vôbec niečo tvoriť. (Podobnej téme sa venuje aj nový podcast Na čom makáš? od Petra Kolárčika) Rozhodla som sa preto skúmať kreatívnu silu v človeku. Odkiaľ sa berie, ako funguje, čo ju podporuje, čo jej naopak škodí, aké sú jej hranice a či sa dajú prekročiť?

V tomto projekte chápem svetlo ako silu, ktorá bojuje s tmou, plynulo do nej prechádza alebo z nej priamo pramení, vždy sa však bezpodmienečne hýbe. Pripodobňujem ju ku kreativite, hybnej sile v človeku, z ktorej tiež niečo nutkavo rastie a vzniká. V procese využívam princíp terapie a terapeutickú funkciu kontaktu s materiálom. Svetlo vystupuje ako spolutvorca, prírodné živly pôsobia na výsledný obraz ako symbol živelnosti a nepredvídateľnosti kreatívnej sily v človeku, a pierko zastupuje slobodu a ľahkosť v tvorbe. Zaujíma ma tiež myšlienka kreativity ako vnútorného ohňa, ktorý je v každom z nás a ženie nás dopredu, je ale potrebné ho živiť, podporovať a nie potláčať a hasiť. Toto uvoľnenie myšlienok ma zavialo až k abstraktnej forme obrazu. Dovolila som si experimentovať, neplánovať výsledok a tak zaznamenať a preskúmať túto čistú tvorivú energiu, jej pohyb, podoby a nekonečné možnosti.

Výsledkom je fotografická kniha o hľadaní svetla v podobe ľahkosti a radosti z tvorby, ktoré sú práve tým, čo väčšinu z nás sem, do umeleckého sveta, v prvom rade priviedlo.

Táto práca je odkaz všetkým tvorivým ľuďom, aby sa nebáli tvoriť a začali experimentovať so všetkým, čo sa im dostane do rúk, pretože na to, aby sme mohli prísť s niečím novým, je potrebné najprv prejsť a prekročiť to, čo už tu raz bolo. Práve schopnosť nad tvorbou kriticky premýšľať a aj napriek všetkým otáznikom chcieť aj ďalej pokračovať je to, čo nás v dnešnom svete robí jedinečnými.

*video sprevádza klavír, ktorý svojou podstatou dopĺňa myšlienku, otvára tiež novú rovinu projektu a zhmotňuje radosť z tvorby samotnej, bez ohľadu na výsledok a skúsenosti s daným médiom

Zdieľať

Nin Pacherová

nina.pacherova@gmail.com

0944951251

Nin Pacherová

nina.pacherova@gmail.com

0944951251

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia realita konštrukcia

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia realita konštrukcia

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.