the Essence

Svet sa vypol a ľudia znova objavili prírodu.
Po strate stereotypu sa vydávajú von, je potrebné nájsť nový zmysel života.

V projekte the Essence pozorujem prírodu, meditujem v nej a snažím sa zachytiť jej náhodné magické momenty. S plynutím času sa človek v prírode upokojuje, stáva sa svedkom týchto náhodných úkazov, ktoré ho oslňujú, tak stráca pochybnosti a ľahšie hľadá odpovede na svoje osobné otázky. Zahlbuje sa a preniká bližšie k jadru, vďaka žiarivosti a čaru týchto momentov začína znova prírode veriť. Abstrahuje svet na jeho najzákladnejšiu formu, vracia sa k východiskovému bodu a tak prichádza k novej, pravej podstate.

V sérií používam seba ako pokusného králika, empiricky objavujem nový svet. Sama sa ponáram pod hladinu a “špiním” si ruky hľadaním tejto podstaty. Zároveň sa opieram o filozofiu transcendentalizmu a vedome experimentujem s ostrosťou a neostrosťou, pod a preexpozíciou, hromadením a násobením rovnakých fotografií.

Projekt the Essence je o bytí, zažití, o objavení, o čakaní, o čase, o ponorení sa, o ceste, o návrate, o osvetlení, o žiare, o otvorení, o prijatí, o priznaní, o odovzdaní sa, je o nájdení novej podstaty života, aby sme mohli znova začať žiť, tentokrát lepší, osvietenejší život, v súlade s prírodou, pre ktorú sme stvorení.

 

Nin Pacherová

2. roč.

Bc.

Ateliér fotografia realita konštrukcia

Fotografia a nové médiá

nina.pacherova@gmail.com

0944951251

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nin Pacherová

Screenshot 2021-12-19 at 23.44.50-a4c29427

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?