the Essence • Nin Pacherová

the Essence

Svet sa vypol a ľudia znova objavili prírodu.
Po strate stereotypu sa vydávajú von, je potrebné nájsť nový zmysel života.

V projekte the Essence pozorujem prírodu, meditujem v nej a snažím sa zachytiť jej náhodné magické momenty. S plynutím času sa človek v prírode upokojuje, stáva sa svedkom týchto náhodných úkazov, ktoré ho oslňujú, tak stráca pochybnosti a ľahšie hľadá odpovede na svoje osobné otázky. Zahlbuje sa a preniká bližšie k jadru, vďaka žiarivosti a čaru týchto momentov začína znova prírode veriť. Abstrahuje svet na jeho najzákladnejšiu formu, vracia sa k východiskovému bodu a tak prichádza k novej, pravej podstate.

V sérií používam seba ako pokusného králika, empiricky objavujem nový svet. Sama sa ponáram pod hladinu a “špiním” si ruky hľadaním tejto podstaty. Zároveň sa opieram o filozofiu transcendentalizmu a vedome experimentujem s ostrosťou a neostrosťou, pod a preexpozíciou, hromadením a násobením rovnakých fotografií.

Projekt the Essence je o bytí, zažití, o objavení, o čakaní, o čase, o ponorení sa, o ceste, o návrate, o osvetlení, o žiare, o otvorení, o prijatí, o priznaní, o odovzdaní sa, je o nájdení novej podstaty života, aby sme mohli znova začať žiť, tentokrát lepší, osvietenejší život, v súlade s prírodou, pre ktorú sme stvorení.

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

the Essence • Nin Pacherová

the Essence

Svet sa vypol a ľudia znova objavili prírodu.
Po strate stereotypu sa vydávajú von, je potrebné nájsť nový zmysel života.

V projekte the Essence pozorujem prírodu, meditujem v nej a snažím sa zachytiť jej náhodné magické momenty. S plynutím času sa človek v prírode upokojuje, stáva sa svedkom týchto náhodných úkazov, ktoré ho oslňujú, tak stráca pochybnosti a ľahšie hľadá odpovede na svoje osobné otázky. Zahlbuje sa a preniká bližšie k jadru, vďaka žiarivosti a čaru týchto momentov začína znova prírode veriť. Abstrahuje svet na jeho najzákladnejšiu formu, vracia sa k východiskovému bodu a tak prichádza k novej, pravej podstate.

V sérií používam seba ako pokusného králika, empiricky objavujem nový svet. Sama sa ponáram pod hladinu a “špiním” si ruky hľadaním tejto podstaty. Zároveň sa opieram o filozofiu transcendentalizmu a vedome experimentujem s ostrosťou a neostrosťou, pod a preexpozíciou, hromadením a násobením rovnakých fotografií.

Projekt the Essence je o bytí, zažití, o objavení, o čakaní, o čase, o ponorení sa, o ceste, o návrate, o osvetlení, o žiare, o otvorení, o prijatí, o priznaní, o odovzdaní sa, je o nájdení novej podstaty života, aby sme mohli znova začať žiť, tentokrát lepší, osvietenejší život, v súlade s prírodou, pre ktorú sme stvorení.

 

Zdieľať

the Essence • Nin Pacherová

the Essence

Svet sa vypol a ľudia znova objavili prírodu.
Po strate stereotypu sa vydávajú von, je potrebné nájsť nový zmysel života.

V projekte the Essence pozorujem prírodu, meditujem v nej a snažím sa zachytiť jej náhodné magické momenty. S plynutím času sa človek v prírode upokojuje, stáva sa svedkom týchto náhodných úkazov, ktoré ho oslňujú, tak stráca pochybnosti a ľahšie hľadá odpovede na svoje osobné otázky. Zahlbuje sa a preniká bližšie k jadru, vďaka žiarivosti a čaru týchto momentov začína znova prírode veriť. Abstrahuje svet na jeho najzákladnejšiu formu, vracia sa k východiskovému bodu a tak prichádza k novej, pravej podstate.

V sérií používam seba ako pokusného králika, empiricky objavujem nový svet. Sama sa ponáram pod hladinu a “špiním” si ruky hľadaním tejto podstaty. Zároveň sa opieram o filozofiu transcendentalizmu a vedome experimentujem s ostrosťou a neostrosťou, pod a preexpozíciou, hromadením a násobením rovnakých fotografií.

Projekt the Essence je o bytí, zažití, o objavení, o čakaní, o čase, o ponorení sa, o ceste, o návrate, o osvetlení, o žiare, o otvorení, o prijatí, o priznaní, o odovzdaní sa, je o nájdení novej podstaty života, aby sme mohli znova začať žiť, tentokrát lepší, osvietenejší život, v súlade s prírodou, pre ktorú sme stvorení.

 

Zdieľať

Nin Pacherová

nina.pacherova@gmail.com

0944951251

Nin Pacherová

nina.pacherova@gmail.com

0944951251

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia realita konštrukcia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD., Mgr. art. Ján Skaličan

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Ateliér fotografia realita konštrukcia

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD., Mgr. art. Ján Skaličan

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.