ČLOVEK A KRAJINA

V mojom projekte sa snažím naznačiť problematiku zasahovania do prírodného prostredia. Oblasť, ktorou sa zaoberám je les v bezprostrednej blízkosti môjho domova. Na príklade tohto mikrosveta sa snažím poukázať na oveľa zásadnejší globálny problém a urgentnosti zmeny.

„Obdobie korona vírusu“ spôsobilo, že som v lese trávila oveľa viac času. Bolo to pre mňa len potvrdením toho, že krajina je miesto, ktoré nás chráni a dáva pocit bezpečia, ktorý sme v meste nenadobudli. Postupne som si uvedomovala ako ťažké je nájsť krajinu bez stopy človeka.
Išlo o prostý, vychodený chodník v tráve. Maličkosť, ktorú si normálne nevšimneme, a predsa je to svojim spôsobom narušenie prírody. Všímam si viac a viac miest kde sa tieto situácie vyskytujú. Človek tieto stopy už postupne prestal vnímať, stali sa pre neho prirodzenou súčasťou prírody. V prvej časti projektu tieto stopy dokumentujem.
V druhej časti predstavujem video ako návrh na inštaláciu, ktorého súčasťou je grafický prvok červeného kruhu. Červený kruh vnímam ako výber zakrúžkovaním alebo označenie dôležitej veci, objektu, situácie. Je dokázané, že červená púta pozornosť a je jedna z najviditeľnejších farieb. Červená sa v oku zaostrí za sietnicou, čo núti šošovku sa zväčšovať. Preto máme pocit, že červené objekty sú v popredí. Video je zostavené tak, aby vyvolávalo v divákovi nepríjemný pocit, naliehavosť,..

Ďalším východiskom práce je pre mňa herbár a zároveň denník prezentovaný na samostatnej instagramovej stránke, ktorý vzniká spontánne popri práci v krajine. Zbieram predmety, ktoré sú nejakým spôsobom pre mňa zaujímavé. V konečnom dôsledku zisťujem to, že ľudské odpadky sa stali prirodzenou súčasťou prírody, a preto sa objavujú aj v mojom herbári @kristine_collects .

https://www.instagram.com/kristine_collects/

https://www.instagram.com/kristinebalogh/

https://www.instagram.com/moreofkristine/

Kristína Baloghová

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz fotografie

Fotografia a nové médiá

kristina.baloghova123@gmail.com

0949592772

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kristína Baloghová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?